Kursus

Medarbejderudviklingssamtaler for ledere

På kurset lærer vi dig, hvordan du som leder forbereder, gennemfører og følger op på MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS), sådan at lederen, medarbejderen og virksomheden får mest muligt ud af samtalen.

For mange ledere er MUS blot en samtale om, hvordan det går, trivsel og alt hvad der rør sig. For andre er det noget, der bare skal overstås. Men MUS kan så meget mere. Det er lederens indgang til medarbejderen. Det er en samtale, hvor der er plads til at snakke om, hvordan lederen og medarbejderen sammen kan hjælpe til at løfte arbejdet, så det giver mening for både virksomheden, lederen og medarbejderen selv.

Kursets opbygning

På kurset får du inspiration og træning, så du kan forberede, gennemføre og følge op på MUS. Vi lærer dig, hvordan du kan gentænke MUS og føre en samtale, der giver mere værdi. Vi går i dybden med, hvordan du målretter samtalen til en enkelte medarbejder, lave udviklingsplaner og sætte klare mål, der gør, at I når i mål sammen.

  • Før samtalen (5+3 modellen, SMART'e mål og kompetenceudviklingsplan)
  • Selve samtalen (struktur, når spørgsmålet er svaret)
  • Efter samtalen (aftaler, mini-MUS, MUSlinger eller?)

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere, der afholder MUS-samtaler.

Det lærer du

Efter kurset kan du skabe nye forventninger og ambitioner for MUS. Du kan målrette samtalen til den enkelte medarbejder samt gennemføre samtaler, der skaber udvikling. Du kan også sætte klare mål, der er koblet til strategien og lave strategiske udviklingsplaner. Yderligere kan du følge effektivt op på aftaler og mål.

En god leder har blik for virksomhedens mål, de mennesker, der skaber resultaterne, og det marked, der hele tiden forandres – alt sammen på samme tid! Sune Lyng, Fagleder, HR og Ledelse

Underviser

Jens har 20 års erfaring med HR og ledelse som HR-praktiker og HR-partner i såvel offentlige som private danske og internationale virksomheder. Jens har varetaget en bred vifte af HR-kerneopgaver og –projekter med særligt fokus på Comp & Ben, stillingsvurdering, HR-jura, HR-politikker og –processer, rekruttering, ind- og udstationering samt HR-analyser. Jens er optaget af at skabe værdi for virksomhederne gennem en analytisk, systematisk og praktisk anvendelig tilgang til opgaver og strategi. Jens har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc.int.

Jens Halmø

Chefkonsulent

  • Mobil: +45 4196 3024
  • Direkte: +45 3377 3882
  • E-mail: jeha@di.dk

Gitte Frederiksen

Koordinator

Gitte har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

  • Direkte +45 3377 3701
  • Mobil +45 2085 0809
  • E-mail gih@di.dk