Kursus

De 7 Gode Vaner™ - styrk dit personlige lederskab

De 7 Gode Vaner giver dig både redskaber til at lykkes som individ, i teams og til at skabe plads i dit liv til det, der er vigtigt for dig.

De 7 Gode VanerTM giver dig styringen over dit liv tilbage. Du får værktøjer, der hjælper dig med at nå dine vigtigste mål og skabe nye effektive vaner og metoder til at styrke samarbejdet og kommunikationen med andre og at udnytte teamets forskellige styrker og dermed skabe bedre og helt nye resultater. 

De 7 Gode Vaner

Du lærer at:

  • Øge din effektivitet og leve et liv i balance
  • Sætte personlige mål og blive bevidst om din egen grundlæggende mission
  • Få større gennemslagskraft og skabe nye vaner
  • Styrke dine samarbejdsevner og skabe tillid, samhørighed og synergi 


Kursets opbygning
Kurset veksler mellem oplæg, videoer, instruktion, diskussioner i plenum, gruppearbejde, 2-2 diskussioner og selvrefleksion. Du får en lille opgave eller reminder hver dag i de efterfølgende 7 uger samt en 360 graders profilanalyse, der sikrer, at du fortsat udvikler dig. 

Dag 1: Introduktion + vane 1 og 2
Dag 2: Vane 3, 4 og lidt 5
Dag 3: Vane 5, 6 og 7


Målgruppe
Ledere, teamledere og projektledere samt specialister, der ønsker at opnå øget effektivitet, overblik, arbejdsglæde og mere overskud til de ting, der egentligt betyder noget i livet.