Kursus

DI's lederuddannelse

DI's lederuddannelse er en praktisk orienteret lederuddannelse, der giver dig øget indsigt i lederrollen og klæder dig på til at agere effektivt i forhold til at nå dine mål sammen med dine medarbejdere.

Handlekraftig i lederrollen

DI’s lederuddannelse giver dig viden og ledelsesværktøjer, der gør dig kompetent og handlekraftig i lederrollen. Uddannelsen giver dig svar på, hvordan du udvikler dine lederevner og skaber succes for dig og din virksomhed. Du lærer grundlæggende at sætte mål og rammer, koordinere ressourcerne og sikre fremdrift.

Dine ambitioner er i centrum

Det bærende element gennem forløbet er din egen ambition om, hvad netop du vil med din ledelse. Lederuddannelsen hjælper dig med at fastholde og realisere dine ambitioner ved, at du udarbejder din egen udviklingsplan – og vi hjælper dig til at gøre målene skarpe og relevante.

Det arbejder vi med på uddannelsen

Modul 1 - Ledelsesfundamentet (2 dage)
Dette modul giver dig indsigt i egne præferencer som leder, og du får forståelse for, hvordan disse påvirker din lederadfærd.

 • Formål og mål med ledelse
 • Hvad fokuserer du på i din ledelse?
 • Ledelsesret og ledelsespligt
 • Kundens behov som retningsgiver
 • Gennemgang af JTI-teori og personlig JTI-profil

Modul 2 - Fra mål til handling (2 dage)
Dette modul styrker dine kompetencer inden for de grundlæggende ledelsesdiscipliner. Du får den indsigt og de færdigheder, der skal til, for at du med dine styrker udfylder rollen som handlende leder optimalt.

 • Opstil klare mål
 • Nedbryd målsætninger til handlinger
 • Delegering af opgaver
 • Lederen som relevant sparringspartner
 • Kommunikation med afsæt i din profiltype

Modul 3 - Ledelse af forandringer (3 dage)
På dette modul får du styrket dine evner til at lede under større og mindre forandringsprocesser.

 • Individuel ledelse
 • Forandringsledelse
 • Simulering af forandringsledelse
 • Konflikthåndtering
 • Den vanskelige samtale i teori og træning

Modul 4 - Ledelse af teams (3 dage)
På dette modul lærer du, hvordan du effektivt udvikler og leder dit team. På modulet trænes du praktisk i lederrollen.

 • Opbygning af effektive teams
 • Udendørs ledertræning i praksis
 • Effektive beslutninger
 • Feedback som udviklingsværktøj

Modul 5 - Ledelse under pres (2 dage)
På dette modul lærer du at agerer under pres og kunne forebygge stress gennem din ledelse. Sammen med de øvrige deltagere er du med til at skabe et fælles grundlag for et fremtidigt netværk om ledelsessparring. På sidste dag deltager din nærmeste chef.

 • Sådan håndterer du modstand
 • Stresshåndtering
 • Syntese af uddannelsens ledelsesværktøjer
 • Afsluttende præsentation for egen chef

Modul 6 - Forankring og netværk (1½ dag)
Dette opfølgningsmodul ligger senest 6 måneder efter modul 5 og giver dig mulighed for at genbesøge de vigtigste værktøjer, forankre din læring som leder og dele erfaringer fra din egen ledelsespraksis.

 • Ledersparring
 • Repetition
 • Erfaringsudveksling
 • Ledernetværk

En praktisk orienteret lederuddannelse med et teoretisk fundament

Vi ved, at det ikke er nok at lytte og se for at lære, og vi tror på, at teori skal sættes i relation til din egen virkelighed for at skabe resultater i din egen organisation. En stor del af lederuddannelsen er således af meget praktisk karakter, og 70 pct. af tiden er afsat til træning. Derudover vil der mellem modulerne være mindre opgaver, hvor du skal afprøve det lærte i din egen virksomhed.

En lederuddannelse for nye ledere

Lederuddannelsen er for dig, der er på vej ind i lederrollen eller har været leder i en kortere periode. Uddannelsen er også for dig, der har fungeret som leder i en årrække, men ikke tidligere har fået indsigt i de grundlæggende ledelsesteorier og værktøjer.

DI's Leadership Training Programme 

DI's lederuddannelse findes nu også i en engelsk udgave. Du kan læse mere om og tilmelde dig via nedenstående link.

DI's Leadership Training Programme

 

Susanne Boss

Kursussekretær

Hvis du har et praktisk spørgsmål til kurset, kan du ringe eller skrive en mail til Susanne.

 • Direkte +45 3377 3608
 • Mobil +45 2491 3243
 • E-mail sub@di.dk

Christine Secher

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4769
 • Mobil +45 2976 2320
 • E-mail chse@di.dk