Kursus

Styrk dine ledelseskompetencer med DI's lederuddannelse

DI's lederuddannelse er et grundlæggende forløb i ledelse, hvor du øger din indsigt i lederrollen. Lær at motivere, coache og udvikle dine medarbejdere, så I sammen kan nå jeres mål.

Explainer: Det får du ud af DI's ledelsesuddannelse.

Bliv en handlekraftig leder med en lederuddannelse

Ved at tage vores lederuddannelse styrker du dine evner som leder, så du har flere handlemuligheder til at skabe succes for dig og din virksomhed.

På lederuddannelsen lærer du at sætte mål og rammer, koordinere ressourcer og sikre fremdrift i din virksomhed. Du får indblik i dine styrker og svagheder som leder, og du får mulighed for at prøve kræfter med nye ledelsesværktøjer.

Opbyg et netværk med andre ledere

Deltagerne på uddannelsen kommer fra den store mangfoldighed af virksomheder i DI’s medlemskreds, så du vil møde ledere fra forskellige brancher og miljøer, som også har forskellige fagligheder, baggrunde, arbejdsområder og medarbejdere. Til fælles har I lederrollen og de udfordringer, I som ledere møder i dagligdagen.

Få et grundlæggende lederkursus med praktiske og relevante opgaver

DI’s lederuddannelse er en praksisorienteret uddannelse i ledelse, hvor en stor del af tiden er afsat til træning og til at prøve forskellige ledelsesværktøjer af. Vi tror på, at god ledelse ikke kun kommer fra tunge teoribøger, men fra at prøve teorien af i praksis.

På lederuddannelsen udarbejder du din egen udviklingsplan, og vi hjælper dig til at gøre målene skarpe og relevante, så du får mest ud af forløbet.

Det får du med DI's kursus i ledelse:

  • Du lærer hvilken ledertype, du er, og hvilke styrker/svagheder, du har som leder
  • Du får værktøjer til at motivere, coache og udvikle dine medarbejdere
  • Du lærer at opsætte klare mål, uddelegere opgaver og nedbryde målsætninger til klare handlinger, så du kan nå virksomhedens forretningsmæssige mål
  • Du får tips til at kommunikere med udgangspunkt i din personlighedstype
  • Du lærer at lede forandringsprocesser og håndtere konflikter i organisationen
  • Du får udviklet dig til at lede et team effektivt
  • Du lærer at håndtere pres og forebygge stress på arbejdspladsen
  • Du får et netværk af ligesindede ledere, som du kan sparre med.
  • Du får et fysisk og digitalt bevis for uddannelsen som du kan bruge på sociale medier.

 

Lederuddannelsens opbygning 

Dette kursus i ledelse består af 6 moduler, hvor du får ny viden og ledelsesværktøjer. Mellem modulerne er der tid til at implementere den nye viden i dit daglige arbejde, så du kan teste, hvad der virker for dig og dine medarbejdere. Undervejs vil du sparre og udveksle erfaringer med de andre deltagere.

Opbygning: Lederkurset består af 6 moduler

Sofie Østerby, deltager på DI's lederuddannelse
Det bedste er at møde ledere med forskellige baggrunde. Det er inspirerende at udveksle erfaringer. Sofie Østerby, deltager på DI's lederuddannelse
Frank Jürgensen, deltager på DI's lederuddannelse
Uddannelsen er bygget op, så du får afprøvet alle de modeller du bliver undervist i. Det fungerer virkelig godt. Frank Jürgensen, deltager på DI's lederuddannelse
Jesper A. Olesen, detager på DI's lederuddanelse
Jeg er imponeret. Vi bliver præsenteret for mange modeller og vi får rig mulighed for at arbejde med dem i grupper. Jesper A. Olesen, detager på DI's lederuddanelse
John Laursen, deltager på DI's lederuddannelse
Uddannelsen hjælper mig, selvom jeg ikke har færdiggjort den endnu. Jeg har bl.a. lært, hvordan jeg skal prioritere mine opgaver. John Laursen, deltager på DI's lederuddannelse
Carina Hauschildt, deltager på DI's lederuddannelse
Jeg har fået en masse gode teoretiske modeller og tilgange med mig, som jeg kan gøre brug af i hverdagen. Carina Hauschildt, deltager på DI's lederuddannelse

Hvad adskiller DI's lederuddannelse fra andre lederuddannelser eller -kurser?

DI’s lederuddannelse adskiller sig fra andre lederkurser ved at være en praksisorienteret uddannelse i ledelse, hvor en stor del af tiden er afsat til træning og til at prøve forskellige ledelsesværktøjer af. Uddannelsen lægger vægt på, at god ledelse ikke kun kommer fra tunge teoribøger, men fra at prøve teorien af i praksis. Det gør det nemlig lettere for dig at anvende det, du lærer, direkte i din daglige ledelse.

Uddannelsen er desuden bygget op, så du hurtigt lærer dine medkursister at kende. På den måde skaber vi hurtigt et trygt rum og et netværk, du både kan trække på under og efter uddannelsen.

Får jeg et bevis på, at jeg har gennemført lederuddannelsen?

Ja, du får både et fysisk bevis og et digitalt bevis for at have udført lederuddannelsen. Det digitale bevis kan du bl.a. bruge på din LinkedIn-side eller dine sociale medier generelt.

Jeg har været leder for medarbejdere i et par år. Er uddannelsen relevant for mig?

Ja, DI’s lederuddannelse henvender sig til dig, der er leder af medarbejdere. Uddannelsen er således relevant for dig uanset, om du har været leder i et år eller to eller i en hel årrække.

Dog, hvis du akkurat er trådt ind i lederrollen, vil vi anbefale dig at overveje ledelseskurset ”Ny i lederjobbet – hvad nu?”, der er designet til at give dig en god start i din nye rolle. Er du erfaren leder på strategisk niveau, anbefaler vi dig at overveje DI’s strategiske lederuddannelse.

Jeg har ikke personaleansvar. Er uddannelsen relevant for mig?

DI’s lederuddannelse er primært rettet mod ledere, der har personaleansvar. Hvis du ikke har personaleansvar, men stadig har en lederrolle, kan du i stedet overveje at tage kurset ”Ledelse af kollegaer” Dette kursus er designet til at hjælpe ledere, der er afhængige af andres indsats, input og ansvarsfølelse, men som ikke har retten til at sige ”Du skal”.

Vi er flere ledere, som ønsker at deltage fra min virksomhed. Er det en god idé?

Det giver en endnu bedre mulighed for forankring af det lærte, hvis du har mulighed for at deltage med en eller flere kolleger fra din virksomhed. I kan både under og efter lederudviklingsforløbet bruge hinanden som sparringspartnere og hjælpe hinanden med at sætte jeres nye kompetencer i spil.

Hvor lang tid tager lederuddannelsen?

Uddannelsen og tilrettelagt ud fra, at vi ved, at du har en travl hverdag. Den består af seks moduler. De første fem moduler, som afholdes over fem måneder, er fordelt på tre 2-dages moduler (Modul 1, 2 og 5) samt to 3-dages moduler (modul 3 og 4). Derefter går der 5-6 måneder, før det sjette modul afholdes, og det er på 1½ dage. I alt er du afsted i 13½ dage over en periode på ca. et år.

Imellem modulerne træner du de værktøjer, som du er blevet præsenteret for, i din hverdag, og når vi mødes igen, deler vi vores erfaringer.

Hvad koster en lederuddannelse?

Prisen for DI’s lederuddannelse er 58.900 kroner eksklusiv moms.

Prisen dækker forplejning, kursusmaterialer og overnatning på DI’s konferencecenter, hvor uddannelsen afholdes.

Hvorfor tage en lederuddannelse?

En lederuddannelse kan hjælpe dig med udvikle og styrke de nødvendige færdigheder og kompetencer for at blive en effektiv leder.

Du udvikler dine ledelseskompetencer – fx lærer du at kommunikere klart og tydeligt, motivere og inspirere medarbejderne, træffe beslutninger og løse problemer effektivt, sætte mål og delegere opgaver, og at lede dit team igennem forandringer i din virksomhed.

Du udvikler dig personligt – fx arbejder du med en personprofil, der giver dig selvindsigt i og selvforståelse, hvilket er et godt udgangspunkt for også at forstå andre.

Hvilken lederuddannelse skal jeg vælge?

Når du skal vælge en lederuddannelse, er der flere faktorer du kan kigge efter:

Det er en god idé at tage udgangspunkt i dine egne ønsker og behov, når du skal vælge den rigtige lederuddannelse. Hos Dansk Industri kan vi godt lide praksisorienterede kurser og uddannelser, fordi det giver deltagerne mulighed for at afprøve teorien i praksis via diverse cases og øvelsesopgaver.

Gitte Frederiksen

Gitte Frederiksen

Seniorkoordinator, Support Rådgivning

Hvis du har et praktisk spørgsmål til kurset, kan du ringe eller skrive en mail til Gitte Frederiksen.

Anne Birgitte Lindholm

Anne Birgitte Lindholm

Seniorchefkonsulent

Anne Birgitte Lindholm er fagligt ansvarlig for uddannelsen. Kontakt hende for information om uddannelsen indhold og faglige niveau.