Kursus

DI's strategiske lederuddannelse

DI's strategiske lederuddannelse giver dig indsigt og værktøjer, der styrker din handlekraft og autenticitet som leder og skærper dit strategiske fokus.

Lederuddannelse for erfarne ledere med mod på mere

Har du et medansvar for at eksekvere på virksomhedens strategiske mål? Og skal du skabe mening og engagement blandt dine medarbejdere, så I sammen får succes og opnår resultater, der er til gavn for virksomheden?

På DI’s strategiske lederuddannelse finder du svar på de udfordringer, der er forbundet med at lede i en hverdag præget af forandringer, kompleksitet og hastighed. Formålet med uddannelsen er at styrke din ledelseskraft og forstærke dine kompetencer på tre fokusområder:

 • Det strategiske lederskab
 • Dit personlige lederskab
 • Ledelse af organisationen

Uddannelsens indhold

MODUL 1 (3 dage): Det strategiske lederskab
Du får styrket forståelsen for strategiprocesser og får effektive værktøjer til at omsætte strategiske ambitioner til konkrete resultater. At arbejde med strategiske planer i praksis forudsætter ofte evnen til at lede forandringer, og via praktiske øvelser og case-arbejde bliver du styrket i rollen som forandringsleder. Du får mulighed for at arbejde med dine egne udfordringer og eksekvering af din virksomheds og/eller afdelings strategiske mål.

 • Ledelseskraft - formålet med ledelse
 • Strategiforståelse og strategiprocesser
 • Strategiimplementering og eksekvering - at skabe mening og resultater
 • Virksomhedskulturen og strategien

MODUL 2 (3 dage): Dit personlige lederskab
Mellem 1. og 2. modul gennemføres en 360-graders lederevaluering og individuelle feedback-samtaler. Med udgangspunkt i dine refleksioner i forlængelse af dette arbejder du med udviklingen af dit personlige lederskab. Du skærper din bevidsthed om dine ledelsesmæssige grundholdninger og præferencer, og du får indsigt, redskaber og sparring, der hjælper dig til at udvikle dine styrker og bruge dine ledelsesmæssige kræfter.

 • Balancering af paradokser og dilemmaer i ledelse
 • Grundlæggende holdninger, præferencer og styrker
 • Ledelsesmæssig autenticitet og robusthed
 • Forandringer og personlig udvikling - at overkomme barrierer og skabe fremdrift

MODUL 3 (3 dage): Ledelse af organisationen
Vi sætter fokus på dit samspil både opadtil, nedadtil og på tværs i virksomheden. Og du får redskaber til at optimere samarbejdet med de interessenter, der er afgørende for dig og dit lederskab. Der er fokus på at tage et ledelsesmæssigt ansvar for at lykkes i relationer på tværs af eventuelle organisatoriske siloer og bidrage til organisationens samlede værdiskabelse.

 • Ledelse af organisatoriske dilemmaer
 • Fokus på, hvordan du skaber relevant ledelse
 • Organisatorisk ansvarlighed - løft blikket og se organisationen
 • Ledelsesmanifest - intention og ambition

Lederuddannelse, der styrker dine evner til at skabe konkrete resultater

På DI’s strategiske lederuddannelse tager vi udgangspunkt i din egen ledelsesmæssige virkelighed. 

Vi sætter fokus på dit samspil både opadtil, nedadtil og på tværs i virksomheden. Du får redskaber til at optimere samarbejdet med de interessenter, der er afgørende for dig og dit lederskab. Som en del af uddannelsen får du en 360 graders ledervurdering, der giver dig et konkret fundament til at målrette din personlig udvikling som leder.

Uddannelsen hjælper dig til at blive skarpere på dine grundlæggende holdninger og præferencer som leder, og du arbejder med at styrke din autenticitet i lederrollen.

En god leder har blik for virksomhedens mål, de mennesker, der skaber resultaterne, og det marked, der hele tiden forandres – alt sammen på samme tid! Sune Lyng, Fungerende chef for Ledelsesudvikling og Produktivitet
 1. Viden og værktøjer

  Der gør dig i stand til at skabe de nødvendige forandringer og omsætte strategiske mål til resultater i praksis.

 2. Indsigt i dine personlige styrker og udviklingsmuligheder som leder.

  Via en 360 graders lederevaluering får du konkret feedback fra egne medarbejdere og kollegaer. Du får i den forbindelse individuel sparring og redskaber til at udvikle dit personlige lederskab.

 3. Et fortroligt forum

  Mulighed for at opbygge et personligt netværk, der understøtter din udvikling som handlekraftig leder.

Susanne Boss

Kursussekretær

Susanne har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

 • Direkte +45 3377 3608
 • Mobil +45 2491 3243
 • E-mail sub@di.dk

Danielle Bjerre Lyndgaard

Chefkonsulent

Danielle har mange års erfaring med ledelsesudvikling og er selv tidligere leder. Hun er cand.merc. og har suppleret dette med bl.a. en proceskonsulentuddannelse og en Master i Management Development. Hun er forfatter til en række bøger om anerkendende og relationel ledelse, global ledelse, HR og organisationsudvikling og er særligt stærk på ledelse af relationer og resultatskabelse. Uanset hvilket job hun har haft, har ledelse altid været et fokusområde og hun brænder særligt for at skabe den bevægelse og udvikling hos ledere og ledergrupper, som gør, at de lykkes bedst muligt og anvender deres egne og medarbejdernes ressourcer stærkest.

 • Direkte +45 3377 3809
 • Mobil +45 2374 4244
 • E-mail dbl@di.dk

Sune Lyng

Fungerende chef for Ledelsesudvikling og Produktivitet

Det er vigtigt for Sune at være med til at sikre en forståelse blandt ledere for den nødvendige sammenhæng mellem de mennesker, der ledes og den opgave, der skal løses. Han forstår ledelseshåndværket som en kontaktsport, der både byder på kram og knubs, og at begge er vigtige for brugbar læring.
Sune har en særdeles bred faglig og praktisk erfaring både inden for generel ledelse og HR, hvor han senest har været HR-chef i en organisation med globalt aftryk. Han arbejder for at reducere kompleksiteten i ledelsesopgaven, så problemer kan blive håndtérbare og løst hurtigt og konstruktivt.

 • Direkte +45 3377 3751
 • Mobil +45 2628 9322
 • E-mail suly@di.dk