Kursus

Distanceledelse Light – online

Distancen påvirker medarbejdere og ledere på mange forskellige områder, og kultur og samarbejdsmiljø præges af, at medarbejdere og ledere ikke er i det samme fysiske arbejdsmiljø til daglig.

Distancen har betydning for oplevelsen af fællesskab og forpligtelse, for synlighed og overblik, og for motivation og trivsel. Lederskabet skal derfor justeres, når du er leder for medarbejdere, som du sjældnere ser fysisk.

På kurset stifter du bekendtskab med, hvordan du leder medarbejdere, som du ikke ser dagligt. Måske er nogle af dine medarbejdere fast placeret på andre lokationer end du selv. Måske har du medarbejdere, som arbejder hjemme fra et par dage om ugen.

Kursets opbygning

På kurset veksles mellem oplæg, refleksionsspørgsmål med input fra deltagerne samt evt. et mindre gruppearbejde.

Hvad gør distancen ved personen, relationen og organisationen?

  • Fokus på lederens muligheder og udfordringer samt på vigtige greb til at etablere og fastholde relationer og samarbejde på distancen.

Hvilke værktøjer er de vigtigste, når jeg leder og samarbejder på distancen?

  • Fokus på tillid og forventningsafstemning med medarbejderne

Mit næste skridt

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle ledere, som har medarbejdere på distancen – på fuld tid eller nogle dage om ugen.

Det lærer du

Du får kendskab til vilkårene omkring distanceledelse og effekten af distance for organisationen og relationerne. Du får desuden kendskab til vigtige værktøjer til ledelse på distancen samt et grundlag for efterfølgende dialog med dine medarbejdere og i ledergruppen.

Online undervisning

Dette kursus er et onlinekursus, som foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via en mødeindkaldelse, som du vil få tilsendt inden kursusstart. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du må gerne tilslutte dit webkamera, men dette er ikke et krav.

Mød underviseren

Anne Birgitte Lindholm

Underviser og forfatter til bogen "Lederskab på distancen""

Susanne Boss

Susanne Boss

Kursussekretær

  • Direkte +45 3377 3608
  • Mobil +45 2491 3243
  • E-mail sub@di.dk