Vi opdaterer vores systemer i løbet af weekenden. Du kan derfor opleve af nogle funktioner ikke virker.

Kursus

MUS med stor effekt

På MUS med stor effekt lærer vi dig, hvordan du som leder forbereder, gennemfører og følger op på Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS), sådan at lederen, medarbejderen og virksomheden får mest muligt ud af samtalen. Kurset er for ledere, der afholder MUS-samtaler.

For mange ledere er MUS blot en samtale om, hvordan det går, trivsel og alt hvad der rør sig. For andre er det noget, der bare skal overstås. Men MUS kan så meget mere. Det er lederens indgang til medarbejderen. Det er en samtale, hvor der er plads til at snakke om, hvordan lederen og medarbejderen sammen kan hjælpe til at løfte arbejdet, så det giver mening for både virksomheden, lederen og medarbejderen selv.

På kurset får du inspiration og træning, så du kan forberede, gennemføre og følge op på MUS. Vi lærer dig, hvordan du kan gentænke MUS og føre en samtale, der giver mere værdi. Vi går i dybden med, hvordan du målretter samtalen til en enkelte medarbejder, lave udviklingsplaner og sætte klare mål, der gør, at I når i mål sammen.

En god leder har blik for virksomhedens mål, de mennesker, der skaber resultaterne, og det marked, der hele tiden forandres – alt sammen på samme tid! Sune Lyng, Fagleder for HR og Ledelse
  1. Skabe nye forventninger og ambitioner for MUS

  2. Målrette samtalen til den enkelte medarbejder

  3. Gennemføre samtaler, der skaber udvikling

  4. Sætte klare mål, der er koblet til strategien

  5. Lave strategiske udviklingsplaner

  6. Følge effektivt op på aftaler og mål

Christine Wium Larsen

Kontorelev

Christine har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

Jens Halmø

Chefkonsulent

Jens har 20 års erfaring med HR og ledelse som HR-praktiker og HR-partner i såvel offentlige som private danske og internatio-nale virksomheder. Jens har varetaget en bred vifte af HR-kerneopgaver og –projekter med særligt fokus på Comp & Ben, stillingsvurdering, HR-jura, HR-politikker og –processer, rekrut-tering, ind- og udstationering samt HR-analyser. Jens er optaget af at skabe værdi for virksomhederne gennem en analytisk, sy-stematisk og praktisk anvendelig tilgang til opgaver og strategi.
Jens har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc.int.

  • Direkte +45 3377 3882
  • Mobil +45 4196 3024
  • E-mail jeha@di.dk