Kursus

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelse - mejeriindustrien

Hvorfor tage dette kursus?

Når der i en virksomhed er 10 ansatte, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdets organisering ske omkring en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter, og en eller flere af ledelsen udpeget arbejdsgiverrepræsentanter (arbejdsleder).

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse, der skal være gennemført, senest tre måneder efter at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere er valgt eller udpeget (og ikke fra det tidspunkt, hvor de træder i funktion).

Arbejdsmiljøuddannelsen har en varighed af 22 timer.

Uddannelsesforløb

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse udbydes i et sammenhængende forløb, der inkluderer den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi. 

Det betyder i praksis, at de første 2+1 undervisningsdag består af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (22 timer).
Den sidste dag er den supplerende uddannelse i ergonomi (7,5 timer), hvor du vil opnå teoretisk og praktisk grundviden om ergonomi, kroppens styrker og svagheder, ergonomibelastning, forebyggende tiltag og metoder for tilsyn og kontrol (læs mere her).

Der udleveres uddannelsesbevis for hver uddannelsesdel.
Du kan se den godkendte uddannelsesplan ude i siden.

Praktiske oplysninger:

Alle 2+2 dage foregår hos Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense.
2 overnatninger (mellem dagene) følger med i prisen.

Ved tilmelding sendes en bekræftelse til den tilmeldtes e-mailadresse, hvoraf det fremgår, at kurset gennemføres under forbehold af mindst 18 deltagere.

Ca. 20 dage før kursusstart sendes en påmindelse til den tilmeldtes e-mailadresse med uddannelsesplan, program, kørselsvejledning samt beskrivelse af kravene til praksisopgaven mv.
Det er dit eget ansvar at downloade, hente og læse dette materiale i god tid.

14 dage før afholdelse sendes en faktura til virksomheden.

VIGTIGT!
Har du ikke modtaget bekræftelse, påmindelse eller faktura (en eller alle) er du IKKE tilmeldt kurset, og skal kontakte Laura Raundorf HURTIGST muligt på laur@di.dk

Afholdelsesdage

Se nedenstående datoer og tilmeld dig til højre.

2023:

  • M4: 6.-7. november + 5.-6. december (Vælg 6. november - 6. december)

2024:

  • M0: 15.-16. januar + 6.-7. februar 2024 (Vælg: 15. januar - 7. februar)
  • M1: 4.-5. marts + 8.-9. april 2024 (Vælg: 4. marts - 9. april)
  • M2: 13.-14. maj + 3.-4. juni 2024 (Vælg 13. maj - 4. juni)
  • M3: 2.-3. september + 7.-8. oktober 2024 (Vælg 2. september - 8. oktober)
  • M4: 4.-5. november + 2.-3. december 2024 (Vælg 4. november - 3. december)

Priser:

2023 og 2024: 8.000 DKK ekskl. moms

Afmelding:

Afmelding 15 dage før første kursusdag er vederlagsfri.

Faktura udsendes 14 dage før første kursusdag, hvorefter afmelding er muligt, men deltagergebyret kan ikke refunderes.

For mejeriindustrien er overenskomstparterne (arbejdsgivere og -tagere) blevet enige om, at dette skal være opfyldt for at give uddannelsen mest mulig værdi

  • at arbejdsmiljømedlemmer så vidt muligt deltager på samme uddannelsesforløb
  • at holdene består af såvel arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere
  • at mejeriindustriens arbejdsmiljøuddannelse tones mest muligt efter mejeriindustriens aktuelle sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.