Kursus

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelse - mejeriindustrien

Hvorfor tage dette kursus?

Når der i en virksomhed er 10 ansatte, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdets organisering ske omkring en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøorganisationen består af en eller flere medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter, og en eller flere af ledelsen udpeget arbejdsgiverrepræsentanter (arbejdsleder).

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse.

Bestemmelserne om arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelser siger, at medlemmer, der ikke har den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter etableringen/valget/udpegningen, skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Arbejdsmiljøuddannelsen har en varighed af 22 timer.

Arbejdsmiljøuddannelsen - BAU Jord til Bord

Brancheområderne mejeri, jordbrug, slagteri samt enkelte tilhørende følgeindustrier, udbyder en fælles arbejdsmiljøuddannelse inden for rammerne af Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord.

Med etableringen af Arbejdsmiljøuddannelsen BAU Jord til Bord vil kursusadministrationen blive varetaget af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Der vil ikke ske ændringer i de praktiske forhold omkring tilmelding m.v. for mejerivirksomhederne.

Der vil herefter årligt udbydes det nødvendige antal arbejdsmiljøuddannelser, hvor de udbudte uddannelsesforløb er reserveret de respektive brancheområder, idet de enkelte uddannelser vil være tonet, jf. målgruppen.

Du kan se den godkendte uddannelsesplan ude i siden.

Afholdelsesdage

Se nedenstående datoer og tilmeld dig til højre.

 • 4. - 5. november + 25. november + 12. december 2019 (Vælg:  04.11.19 - 12.12.19)
 • 2. - 3. marts + 30. - 31. marts 2020 (Vælg:  02.03.20 - 31.03.20)
 • 11. - 12. maj + 8. - 9. juni 2020 (Vælg:  11.05.20 - 09.06.20)  
 • 7. - 8. september + 5. - 6. oktober 2020 (Vælg:  07.09.20 - 06.10.20)  
 • 2. - 3. november + 30. november + 1. december 2020 (Vælg:  02.11.20 - 01.12.20)

Inden for mejeriindustrien udbydes en uddannelse efter modellen:

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse udbydes i et forløb over 2+1+1 dag, der inkluderer den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi.
I 2020 bliver den udbudt som 2+2 dage.

Uddannelsen udbydes i et sammenhængende forløb og afvikles på Dalum Landbrugsskole.

Det anbefales, at man tager "hele pakken". Se mål og indhold hvad der angår ergonomidelen i det sammenhængende forløb her

 • 22 timer (den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse vil indholdsmæssigt være uændret
 • 7,5 timer (den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi)
 • Splitkursus (med 2-4 ugers mellemrum)
 • 2 + 1 + 1 dag (ændres i 2020 til 2+2 dage)
 • Internat mellem de første 2 dage i 2019. I 2020 internat mellem begge moduler.

Der udleveres uddannelsesbevis for hver uddannelsesdel.

Inden for mejeriindustrien anbefaler overenskomstparterne i enighed:

 • at arbejdsmiljømedlemmer så vidt muligt deltager på samme uddannelsesforløb
 • at holdene består af såvel arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere
 • at mejeriindustriens arbejdsmiljøuddannelse tones mest muligt efter mejeriindustriens aktuelle sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.

Praktiske oplysninger:

 • Der sendes en bekræftelse på tilmeldingen, hvoraf det fremgår, at kurset gennemføres under forbehold af mindst 14 deltagere
 • 14 dage før afholdelse sendes en faktura til virksomheden
 • 14 dage før kursusstart vil deltageren via mail få tilsendt uddannelsesplan, deltagerliste, program, kørselsvejledning samt beskrivelse af kravene til praksisopgaven mv.

Priser:

2019: 6.600 - ex. moms

2020: 6.900 - ex. moms

Afmelding:

Indtil 2 uger på ugedagen før kursets 1. dag – vederlagsfri.

Tilmelding er bindende. Ved afmelding senere end 14 dage før uddannelsen betales hele deltagergebyret.

Faktura udsendes ca. 14 dage før afvikling af kurset.

Lis Mørck

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3525
 • Mobil +45 6178 5775
 • E-mail lism@di.dk

Stig Erichsen

Faglig ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3925
 • Mobil +45 5213 2323
 • E-mail ster@di.dk