Kursus

Kursus i arbejdsmarkedsforhold for mejeriindustrien

OBS! Du er ikke tilmeldt før du har trykket "næste" (1-2 gange), "Godkend tilmelding" og lander på en side, hvor der står: "Kvittering....".
Dernæst skal du også modtage 1-2 mails fra os med endnu en bekræftelse på din tilmedling.
Sker dette ikke, kontakt os venligst, så vi kan få dig tilmeldt.

-----

Formål

At deltagerne efter gennemgang af modulerne er mere opmærksomme på, og bliver bedre til, at anvende bestemmelserne.

Succesfaktorer

Den samling af moduler vi udbyder i form af ”arbejdsmarkedsforhold”, kan naturligvis ses og opfattes som en sammenhæng af emner inden for området, men modulerne er i lige så høj grad små værktøjskasser, hvor relevansen for deltageren opstår ved genkendelse. 

Det forventes derfor, at deltageren, gennem spørgsmål og dialog med underviserne, får et udbytte.

Målgruppe

Arbejdsledere, lønningsassistenter, planlæggere og andre, der beskæftiger sig med overenskomster, lovgivning og andre forhold omkring regulering af ansættelsesforholdet mellem medarbejder og virksomhed - specifikt målrettet mejeriindustrien og medlemmer af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. 

Form

Praktiske eksempler, korte oplæg, små opgaver og dialog.
Kurset er internat.

Bemærkninger
Vi koncentrerer os om de elementer, der i almindelighed og erfaringsmæssigt, er brug for til daglig.

Kurser i 2024:

22.-23. maj 2024 afholdes på Hotel Vejlefjord, Vejle
29.-30. oktober 2024 afholdes på Hotel Vejlefjord, Vejle

Pris:

3.200 - ex. moms

NB: Ved framelding:

Ved framelding til og med 22 hverdage inden første kursusdag sker afmeldingen omkostningsfrit.

Faktura udsendes 20 hverdage før første kursusdag, hvorefter en eventuel afmelding faktureres 100%.

Modul 1 - Aftalesystemet

·         Lovgivning

·         Hovedaftale

·         Overenskomst

·         Organisationsaftaler

·         Lokalaftaler, kutymer

·         Samarbejdsaftalen/arbejdsmiljø

Modul 2 - Ansættelse

Ved ansættelsen

 • Krav (love, aftaler, lægeerklæring)

 • Ansættelseskontrakt
  (fast, løst, sommerferie)

 • Pension

 • Vikarer

Under ansættelsen

 • Krav

 • Advarsler (virkning)

 • Personalepolitik (SU)

Modul 3 - Afskedigelse

I forbindelse med opsigelse

 • Krav (love, aftaler, varsler)

 • Begrundelse (saglig/usaglig)

 • Opsigelse (fritstilling), bortvisning

 • Behandling (opsigelse)

 • Specielt (praksis, SIFU-princip, 
  tillidsvalgte)

Modul 4 - Sygdom og barsel

·         Arbejdsgiverperiode

·         Lægebesøg

·         Tro- og loveerklæring

·         Lægeerklæringer

·         § 28

·         Graviditetsperiode

·         Orlov med/uden løn

Modul 5 - Ferie

·         Skal ferie holdes?

·         Optjening

·         Varsling

·         Overførsel mellem ferieår

·         Feriekortordning

·         Udbetaling

·         Elever

Modul 6 - Aflønning

·         Normalløn ctr. Minimalløn

·         Funktionærlignende ansættelse

·         HK = minimallønsoverenskomst

·         Under kursus/uddannelse/møder

·         Forskudt tid

·         Overarbejde

·         Køb af fridag

·         Søgnehelligdage

Modul 7 - Arbejdstidens planlægning

·         Planlægning

·         Ændring/varsling

Modul 8 - Regler for tillidsrepræsentanter
 • Tillidsrepræsentanter

 • Arbejdsmiljørepræsentanter

 • Medarbejdervalgte

 • Bestyrelsesmedlemmer

 • Valg og valgbarhed

 • Opgaver

 • Aflønning

 • Opsigelse

 • Samarbejdsaftalen

 • Virksomhedens sikkerheds-

  og sundhedsarbejde

Modul 9 - Arbejdsmiljølovens arbejdstidsregler

·         Arbejdsmiljøloven

Program

Download
  • 09:00 Velkommen

  • 09.00 – 09.30 Aftalesystemet

  • 09.30 – 12.00 Ansættelse og afskedigelse

  • 12.00 – 13.00 Frokost

  • 13.00 – 14.00 Afskedigelse (fortsat)

  • 14.00 – 16.00 Sygdom, barsel og ferie

  • 09.00 – 12.00 Aflønning - Arbejdstidens planlægning - Regler for tillidsrepræsentanter

  • 11.00 – 12.00 Arbejdsmiljølovens arbejdstidsregler

  • 12.00 – 13.00 Frokost

  • 13.00 – 15.00 Evt. manglende punkter