Kursus

DI's Lean Facilitator

På DI’s Lean Facilitator bliver du klædt på til at være frontfiguren inden for lean, der kan formidle din viden og træne andre i at gennemføre forbedringer af både service, administration og produktion. Kurset er for fabriks- og produktionschefer, driftsledere, værkførere, teamledere, der har ansvaret for et produktions- eller serviceområde, og specialister, der skal være leanansvarlige.

Konkurrencen er højere end nogensinde. Globaliseringen stiller krav til virksomhedernes effektivitet og det produkt, der bliver leveret. Kort sagt – effektivitet er nøglen til at jeres virksomhed vinder. Men hvordan sørger I for, at jeres virksomhed får optimeret hele produktionen, således at I fortsat kan være konkurrencedygtige på det store marked? Der er langt fra at kende de grundlæggende leanprincipper til at opnå en succesfuld implementering i praksis. Hvordan I lykkes med det, lærer vi dig på DI’s Lean Facilitator.

Indhold

Gennem praktisk træning og øvelser lærer vi dig en række vigtige leanværktøjer. Allerede under uddannelsen sætter du gang i effektiviseringsprocesser for din virksomheder. Dette sætter omgående skub i jeres egen leanproces og giver større sikkerhed for, at I kan fastholde de nye aktiviteter. På kurset lærer du at anvende en række vigtige leanværktøjer, samtidig med at du lærer, hvilken ledelsesadfærd der skal til for, at I får varige resultater.

Opbygning

Modul 1: Identifikation af processer og værdistrømme (2 dage)
På baggrund af en konkret virksomhedscase trænes du i at identificere processer og deres sammenhæng, og du får værktøjer til at kortlægge værdistrømme.

Modul 2: Forbedringsmuligheder (2 dage)
Vi arbejder med fremtidens værdistrøm , træning i værktøjet 5S og flow samt principperne bag trækstyring, og hvordan disse værktøjer kan effektivisere din virksomhed og reducere lagre.

Modul 3: Forandringsprocesser og kommunikation (2 dage)
Du arbejder med forskellige værktøjer blandt andet SMED til reduktion af omstillingstider, nøglepunkter vedrørende ledelsesadfærd og kommunikation for en vellykket leanimplementering.

Modul 4: Forankring af resultaterne (2 dage)
Du lærer, hvordan man gennemfører en Kaizenevent og følger op på de opnåede resultater gennem audit. Modulet afsluttes med en fremlæggelse af deltagernes hjemmeopgave fra egen virksomhed.

Vi arbejder i det bedst tænkelige miljø for indlæring – på en af deltagernes virksomheder. Hvis I ønsker at være vært for de første tre moduler, får virksomheden gratis leanassistance i kraft af deltagernes og DI’s eksperters forslag til forbedringer i forbindelse med praktiske øvelser.

Det lærer du

Efter kurset kan du implementere de grundlæggende leanprincipper og lede de forandringer, der skal til for at skabe varige resultater. Du kan formidle og træne andre i leanprincipperne samt effektivisere jeres produktion.

Gode ideer hjælper ikke på produktiviteten – vi skal bruge synlige og klare processer og strukturer, og opdateret viden Brian Bodal, Chefkonsulent

Underviser

Peter Nyvang Lager

Chefkonsulent

  • Mobil: +45 2328 8365
  • Direkte: +45 3377 3616
  • E-mail: petl@di.dk

Gitte Frederiksen

Koordinator

Gitte har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

  • Direkte +45 3377 3701
  • Mobil +45 2085 0809
  • E-mail gih@di.dk