Kursus

DI's videregående Lean Facilitator

DI’s videregående Lean Facilitator giver dig værktøjer og inspiration til at skabe stabile processer, der understøttes af tæt opfølgning og fokuseret lederadfærd. Kurset er for dig, der er chef, leder eller specialist med procesansvar og allerede har styr på metoderne til procesledelse og gerne vil lede og udvikle excellente arbejdsprocesser.

Som leder af processer er det essentielt, at du kan sætte retning og tage action, når der opstår problemer. Samtidigt er det nødvendigt, at du som leder af processer kan skabe motivation og engagement blandt medarbejderne, så de ikke blot står for den daglige drift, men også tager ansvar for at sikre den løbende udvikling af virksomhedens processer. Og hvordan er det, du som procesleder får helt hånd i hanke med den gode udviklingsproces?

På kurset giver vi dig værktøjer til, hvordan du kan involvere dine medarbejdere, således at de selv tager ansvar for at udvikle processerne. Vi giver dig redskaber til at få mere gennemslagskraft i ledelse på gulvet, så du både kan lede tavlemødet og dialogen på gulvet, hvor der stilles krav om konkret problemløsning og opfølgning. Vi giver dig målrettede metoder og værktøjer til at fastholde og videreudvikle effektive processer og opnåede resultater. Du får indsigt i de vigtigste elementer for at kunne udvikle og fastholde stabile tværgående processer.

Gode ideer hjælper ikke på produktiviteten – vi skal bruge synlige og klare processer og strukturer, og opdateret viden Brian Bodal, Fagleder, Produktivitet
  1. Arbejde konstruktivt med en plan for virksomhedens mål

  2. Engagere dine medarbejdere, således at de selv bidrager til udvikling af processer

  3. Løse konkrete problemer i jeres produktion

  4. Lede forandringer og kommunikere effektivt over for medarbejderne

Ellis Pedersen

Kursussekretær

Ellis har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

Peter Lager

Chefkonsulent

Peter har stor erfaring som procesfacilitator, projektleder og forandringsagent med speciale inden for lean og optimering i produktion og administration.

  • Direkte +45 3377 3616
  • Mobil +45 2328 8365
  • E-mail petl@di.dk