Kursus

Fra strategi til handling - DI's Lean Leadership

Kurset lærer dig at forbedre på de strategiske, kulturelle og ledelsesmæssige aspekter i din leanorganisation.

Strategisk leanledelse

Skal lean virkelig skabe varige forbedringer, kræver det mere gennemgribende forandringer i virksomheden. Dette kursus går i dybden med de strategiske og ledelsesmæssige udfordringer ved lean og kigger på, hvordan disse forbedres. Kurset koncentrerer sig om tre overordnede indgangsvinkler til lean leadership:

Leanstrategi

  • Leantransformation
  • Leanledelse
  • Leanstrategi

Det centrale ved leanstrategi er, at virksomheden opbygger den fremtidige forretningsmodel baseret på lean som produktions- og ledelsessystem og dermed udnytter dette til at udvikle sit strategiske særkende. Det kan være ved at skabe en særlig supply chain eller en særlig relation til kunderne og derved udvikle en stærk, konkurrencemæssig position baseret på evnen til at integrere kundernes behov i leverancesystemet. Netop derfor analyserer vi på kurset det grundlæggende strategiske spørgsmål: Hvordan kan vi ved at udnytte lean til at skabe en unik position i forhold til kunder og konkurrenter?

Leantransformation

Lean handler om at skabe værdi for kunden gennem løbende forbedringer. Det kræver ofte radikale ændringer i organisationen og ledelsessystemet. Dermed vil såvel medarbejdere som ledere opleve store forandringer ved indførelsen af lean og lean ledelse. Hele denne transformationsproces stiller krav til den overordnede ledelse af virksomheden. Derfor kigger vi på kurset nærmere på det strategiske spørgsmål: Hvordan får vi alle i virksomheden - på alle niveauer, i alle funktioner - til at arbejde ud fra en leantankegang?

Leanledelse

Det tredje strategiske forhold sætter fokus på opbygningen af en excellent ledelsesproces, som både er i stand til at styre og udvikle virksomhedens kerneprocesser, og som understøtter udviklingen af medarbejdere og deres kompetencer. Det centrale er at skabe læring, at sikre og forankre en kultur præget af medarbejderinvolvering, problemløsning, synlig ledelse og enkle informationsflows med høje krav til kvalitet og ikke mindst med fokus på kunden. Således dykker vi ned i, hvordan man udvikler og fastholder en leankultur gennem ledelsesadfærd.

Du får en strategisk læring om leanledelse, der gavner forretningen

Kurset giver dig en indgående strategisk indføring i de tre overordnede områder inden for lean ledelse. Du lærer, hvordan du planlægger at anvende, bruge og sammentænke de tre facetter leanstrategi, leantransformation og leanledelse, så de supplerer hinanden i optimeringen af forretningen.

Gode ideer hjælper ikke på produktiviteten – vi skal bruge synlige og klare processer og strukturer, og opdateret viden Brian Bodal, Fagleder, Produktivitet

Ellis Pedersen

Kursussekretær

Ellis har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

Frits Nygaard

Chefkonsulent

Frits har flere års erfaring med implementering af lean i produktion og med ledelse som produktionsdirektør af en produktion med godt 500 ansatte.

Frits har siden 2007 arbejdet som chefkonsulent i enheden Ledelsesudvikling og produktivitet. Her har han bl.a. været projektleder for ”Projekt Leanrejsen” fra 2009-2015. I dette projekt har han arbejdet med det nye værktøj i 13 forskellige virksomheder inden for administration, konstruktion og produktion. Forinden har han arbejdet 16 år som produktionsdirektør i Radiometer, og 5 år som teknisk direktør i Ortofon. Frits er uddannet civilingeniør ET og HD i organisation.

  • Direkte +45 3377 3919
  • Mobil +45 2949 4446
  • E-mail fny@di.dk