Kursus

Fremtidens produktion er Grøn

Sådan kommer du i gang med omstilling til grøn produktion

Netværket ’Fremtidens produktion er Grøn’ er et tidsafgrænset vidensnetværk for dig, som er direktør eller leder, med en ambition om at gøre din virksomhed mere konkurrencedygtig. Vi arbejder målrettet med bæredygtighed inden for følgene områder:

 • Genbrug af materialer
 • Bæredygtige materialer
 • Øge produktiviteten med grøn digital teknologi 
 • Minimere CO2-aftrykket igennem energioptimering
 • Data til optimering af vedligeholdelses- og serviceopgaver
 • Nytænke produkter og ydelser til genanvendelighed
 • Cirkulære forretningsmodeller

Forløbet lægger op til, at du får afklaring på, hvad du kan opnå, og hvordan du kommer i gang med den grønne omstilling.

Vi tager udgangspunkt i din virksomhed og undersøger muligheder for grøn omstilling. Mulighederne bliver vurderet og prioriteret, og efterfølgende bliver der udarbejdet tiltag til konkrete løsninger, der styrker forretningen og den grønne produktion.

Til sidst assisterer vi dig med forslag til at få yderligere støtte til eksempelvis certificering og implementering, således at du kan nå det endelige mål.

Det får du med fra netværket

 • En række konkrete værktøjer, der kan gør det lettere for dig at få gang i en målrettet proces for grøn produktion
 • Afklaring af, hvor der er størst forretningspotentiale for at implementere nye, grønne, digitale teknologier
 • Inspiration og sparring (eks. om certificerede produkter, cirkulær økonomi, væsentligste standarder, viden om CO2-regnskaber og LCA-analyser)
 • Adgang og kendskab til eksterne eksperter og rådgivere inden for bæredygtighed
 • Gennemgang af ansøgningsskemaet til programmet Grøn Cirkulær Omstilling

Målsætning: Efter endt netværksforløb vil du have et indblik i og overblik over muligheder for at få en mere bæredygtig virksomhed. Med udgangspunkt i initiativerne vil du have styr på, hvilke aktiviteter der forretningsmæssigt vil være mest rentable for dig at starte med.

Efterfølgende anviser vi dig muligheder for at komme videre med selve implementeringen.

Sådan er forløbet sat sammen

Netværket er bygget op omkring en målrettet og tidseffektiv proces, der strækker sig over tre fysiske møder rundt omkring i Danmark samt to virtuelle møder.

Hele forløbet vil blive understøttet af en gennemgående ekspert i grøn produktion samt en erfaren DI-konsulent med produktionsbaggrund. 

Målgruppe

Netværket henvender sig til alle direktører og særligt udvalgte ledere og medarbejdere med ansvar for udviklingen af forretningen og virksomhedens grønne dagsorden.

Ellis Pedersen

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3705
 • Mobil +45 2943 2572
 • E-mail elp@di.dk

Mark Fisker

Underviser

 • Direkte +45 3377 3391
 • Mobil +45 3056 1259
 • E-mail mafi@di.dk

Hanne Merete Lassen

Underviser

 • Direkte +45 3377 3868
 • Mobil +45 5136 3166
 • E-mail haml@di.dk