Kursus

Kompetenceudvikling, uddannelse og kompetencefonden

Formålet med dette ATL-kursus er at give bedre indsigt i mulighederne for systematisk kompetenceudvikling for virksomheder inden for vejgodsområdet. Lær hvordan de offentlige uddannelsesordninger fungerer og hvordan de kan bruges af transporterhvervet.

Det er vigtigt at kende reglerne om kompetenceudviklingsfonden, når dine medarbejdere skal på kursus. HTSK kan bruges til medarbejdernes selvvalgte uddannelse men også i en vis udstrækning af jer, hvis I sammen med medarbejderen aftaler at sende medarbejderen på kursus. Men der er også pligter for jer som virksomhed. Det gælder især, når det drejer sig om den lovpligtige efteruddannelse for chauffører.

Vi vil blandt andet komme ind på følgende problemstillinger:

 • Realkompetencevurdering (RKV) som forudsætning for at søge tilskud i fonden
 • Aftalt, selvvalgt eller beordret uddannelse
 • Lovpligtig efteruddannelse for chauffører og andre certifikatuddannelser
 • Uddannelse i opsigelsesperioden

Kurset er valgfrit på DIPLOMMODULET men er obligatorisk for at opnå ATL ACADEMY MASTER–titlen.

Kurset henvender sig til

Medarbejdere, der er i dialog med chauffører og lager– og terminalmedarbejdere om kompetenceudvikling, fx i forbindelse med MUS–samtaler. Virksomheder, der indbetaler til HTSK–Fonden, som medlem af AKT og ATL eller har medarbejdere, der arbejder under Fællesoverenskomsten med 3F. Samt til de virksomheder, der har en tiltrædelsesaftale med 3F.

                                                                      

Undervisere

Michael Boas Pedersen

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 3131 8137
 • Direkte: +45 3377 4827
 • E-mail: mibp@di.dk

Páll Ólavur Scheel

Konsulent

 • Mobil: +45 2942 2591
 • Direkte: +45 3377 3413
 • E-mail: paos@di.dk

Sanne Trasborg

Sekretær

 • Direkte +45 3377 4724
 • Mobil +45 3016 6551
 • E-mail satr@di.dk