Webinar

Bæredygtige offentlige indkøb – sådan! Modul 6: Leverandørstyring og opfølgning på bæredygtige krav i offentlige kontrakter

KL og DI tilbyder sammen en webinarrække til kommuner og virksomheder om bæredygtige og grønne offentlige indkøb. Dette webinar er Modul 6 i webinarrækken.

Det bliver mere og mere almindeligt, at offentlige ordregivere stiller bæredygtige krav – både sociale og grønne – i deres kontrakter med private leverandører. I takt hermed opstår også øget behov for, at offentlige ordregivere i dialog med deres leverandører sikrer sig, at de indkøbte varer og ydelser ikke fremstilles og distribueres med unødig belastning af mennesker eller miljø i processen. Det kræver et blik for hele forsyningskæden bag indkøbet – en forsyningskæde, der i mange tilfælde rækker langt udover Danmarks grænser.

 

Der gælder en række internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd, som ordregivere og leverandører skal kende og agere indenfor. Retningslinjerne skaber rammen for dialog om og handling i forsyningskæden i samarbejdet mellem det offentlige og private leverandører. På tværs af offentlige aktører og virksomheder er der i dag erfaring med, hvordan man i praksis kan udarbejde bl.a. risikoanalyse, kontraktbestemmelser, leverandøraudits mv. Dette med henblik på at bidrage til at det samlede offentlige indkøb værner om mennesker og miljø samt bidrager til bæredygtig udvikling og indfrielse af FN’s verdensmål.

PROGRAM

  • Velkomst ved Anne Ley, KL og Gry Saul, DI.

  • Internationale retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring v. projektleder Sarah Dieckmann, Dansk Initiativ for Etisk Handel

  • Opfølgning på bæredygtige kontraktkrav i Politiet – baggrund og praksis v. CSR-ansvarlig Maria Pagel Fray, Politiet

  • Leverandørstyring i praksis på virksomhedssiden og ønsker til offentlig leverandørstyring v. Public Sales Director Morten Jørgensen, Dell

Lene Pryds Bach

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3359
 • Mobil +45 2060 6999
 • E-mail lpr@di.dk

Laura Svaneklink

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 3377 4663
 • Mobil +45 2077 2919
 • E-mail lans@di.dk