Webinar

Bæredygtige offentlige indkøb - sådan! Modul 3

KL og DI tilbyder sammen en webinarrække til kommuner og virksomheder om bæredygtige og grønne offentlige indkøb. Webinarerne sætter over fire dage i sensommeren fokus på, hvordan grønne indkøb kan gennemføres i praksis.

Modul 3: Standarder og miljømærker som løftestang for grønne offentlige indkøb

Indhold: Standarder og miljømærker stiller krav til produkter og virksomheder, som er formuleret i samarbejdet med de pågældende brancher og løbende revideret. Det giver indkøbere et stærkt redskab til at vælge miljørigtige løsninger. Hør mere om, hvordan relevante standarder med betydning for bæredygtighed kan identificeres og introduceres i konkrete indkøb i det offentlige.

Program:

•Velkomst: Specialkonsulent Anne Ley, KL og chefkonsulent Laura Svaneklink, DI
•Oplæg: Souschef René Zeest Nygaard, Dansk Standard -
  Sådan skaber standarder bæredygtighed i offentlige indkøb
•Oplæg: Udbudsjurist og CSR-ansvarlig Katrine Pape, SKI – Sådan har vi brugt miljømærker
•Drøftelse: Gode råd til, hvordan man kommer i gang / videre
 

Målgruppen for webinarene er indkøbere, udbudskonsulenter, contract managers og bid managers i såvel kommuner og virksomheder.

På tværs af aktører i den offentlige sektor og erhvervsliv er en fælles ambition om at støtte den grønne omstilling. I den offentlige sektors indkøb hos virksomheder ligger et potentiale for at bidrage positivt til denne omstilling. Derfor er KL og DI gået sammen om at finde og formidle de løsninger, som i det konkrete samarbejde mellem kommuner og virksomheder kan skabe en grøn merværdi for kommunen, virksomheden og samfundet.

webinarrækken bringer KL og DI sammen dyb viden og gode erfaringer i spil fra hele Danmark.