Webinar

Rapporteringsstandarderne ESRS S2, S3 og S4

I dette webinar vil vi fortsætte vores gennemgang af de kommende ESG rapporteringsstandarder. Denne gang gennemgår vi de resterende S-standarder, nemlig S2 om arbejdere i værdikæden, S3 om berørte lokalsamfund og S4 om forbrugere og slutbrugere.  

Webinaret holdes på dansk.

I kan finde standarderne på EFRAGs hjemmeside her: First Set of draft ESRS - EFRAG