Webinar

Webinar - Bæredygtighed i udbud

Hvilke forhold skal udbydere og tilbudsgivere være opmærksom på, når udbyder ønsker at udbyde et mere bæredygtigt byggeri? Her får du et overblik over centrale begreber og regler i det bæredygtige offentlige udbud.

Indhold

Webinaret er for dig, som gerne vil have et indblik i muligheder og faldgruber, når det offentlige efterspørger mere bæredygtige løsninger. Gennemgangen vil give dig en grundlæggende forståelse for de begreber og principper der anvendes ift. det bæredygtige byggeri samt udbudsreglernes regulering af måden, indkøbet foretages på.
 

Du får

  • Kendskab til centrale begreber i det bæredygtige byggeri
  • Hvordan du som tilbudsgiver kan opfylde udbyders krav om bæredygtighed
  • Input til, hvordan du kan differentiere dit tilbud ift. dine konkurrenters
  • Overblik over faldgruber i det bæredygtige byggeri
  • Overblik over, hvilke regler der regulerer det offentliges indkøb af mere bæredygtige løsninger