Webinar

Inspirationswebinar: Omstilling til mere bæredygtigt byggeri

Få inspiration til at håndtere de kommende klimakrav og grønne løsninger, når DI Byggeri sætter gang i en webinarrække, hvor udvalgte virksomheder deler ud af deres erfaringer, viden og gode råd ift. at arbejde med bæredygtighed.

Den 1. januar 2023 træder en række tilføjelser til bygningsreglementet i kraft. Det betyder, at klimaaftrykket skal dokumenteres for nye bygninger, hvor der ansøges om byggetilladelse fra 1. januar 2023. I praksis betyder de nye regler, at der skal udarbejdes en beregning af nye bygningers klimapåvirkning, også kaldet en livscyklusvurdering (LCA), for alle nybyggerier. Bygninger over 1.000 m2 skal udover beregningen også overholde en grænseværdi på 12 kg CO2/m2.

De nye klimakrav betyder en øget dokumentation af materialer og mængder i byggeriet. Dokumentationskrav kan hurtigt blive betragtet som en byrde, men det kan også blive en markant forandringsdriver for byggeriet.

For DI Byggeri er det afgørende, at byggeriet bliver både grønt og produktivt - uden en overflødig dokumentationsbelastning. Derfor er det vigtigt at få delt viden om muligheder, værktøjer, viden og erfaringer.

I den kommende række af webinarer, vil DI Byggeri bringe konkrete løsninger og erfaringer i spil fra bl.a. BYGMA, STARK og CG Jensen.

Lyt med på dette webinar, når bæredygtighedschef Poul-Erik Olsen fortæller hvordan CG Jensen arbejder med hvordan bæredygtighedskrav kommer til at påvirke entreprenørbranchen. Hør bl.a. hvordan klimaregnskaber og rapportering kan bruges som redskab til at omstille byggepladsen. Du vil derudover kunne stille spørgsmål til Poul-Erik.

Der vil være mulighed for at tilgå optagelserne efterfølgende, som bliver offentliggjort på DI Byggeris bæredygtighedsside efterfølgende: https://www.danskindustri.dk/brancher/di-byggeri/