Arrangement

CCS-alliancen

Dagsorden til 2. møde i CCs-alliancen 1. juni 2022 kl. 16-18.30

1. Current global CCS trends ved European Manager Bruno Gerrits, Global CCS Institute 
2. Muligheder og barrierer for lagring af CO2 fra fjernvarmeværker ved Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn og formand for producentforeningen
3. Investorernes og industriens mulighed for at tage risici ved Christian Schmidt Clausen, AIP Management; Christian Dahl Winther, EKF; og Carsten Lund, F.L. Smidt
4. Infrastruktur: Transport og lagring ved Peter Kristensen, Evida; Adam Elbæk og Simon Sehested von Holstein-Rathlou, Gas Storage Denmark; og Thomas Uhd, Aalborg Portland
5. Opsamling (Q&A) med Anders Hoffmann, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, samt Troels Ranis
6. Tur til Norge ultimo august
18.00-18.30 Netværk og Vin

Møde foregår fysisk hos DI, H.C. Andersens Bouldevard 18, 1553 København K