online Webinar

Praktikklar, parat, start: Forventningsafstemning mellem virksomhed og lærling

Ved I egentlig, hvad lærlingen forventer af virksomheden, uddannelsen og praktikken? På dette webinar kigger vi på forventningsafstemning mellem virksomhed og lærling, så begge parter bliver mere klar til hinanden.

DI Lærepladsfællesskabet har inviteret Arnt Louw, lektor ved Center for Ungdomsforskning, til at give det nyeste, forskningsbaserede bud på forventningsafstemning mellem virksomhed og lærling.

Arnt har undersøgt, hvad der sker, når lærlingens forventninger til praktikken mødes med virksomhedens forventninger til lærlingen. Er lærlingen klar over, hvad virksomheden forventer? Og er virksomheden klar over, hvad lærlingen tænker om lærepladsforløbet? Kan vi pege på, hvor misforståelserne opstår og kan undgås? Og hvornår spiller forventningerne sammen, så den gode synergieffekt opstår?

Webinaret kan gøre dig klogere på, hvordan virksomheden kan blive bedre til at forstå både egne og lærlingens forventninger og på den måde gøre virksomheden mere ”praktikklar”. Du vil få gode råd til, hvordan virksomheden arbejder konkret med forventningsafstemningen, så risikoen for frafald og afbrudte uddannelsesaftaler bliver mindre.

De gode råd er blevet til i et samarbejde med lærlinge og virksomheder inden for både handel, håndværk og industri.

Webinaret er overstået

Afspilning af webinar kræver medlemsskab af: DI

Login her
Cecilie Ishøi-Faerstain

Cecilie Ishøi-Faerstain

Konferencekoordinator

Heike Hoffmann

Heike Hoffmann

Chefkonsulent