Webinar

Krisehåndtering, samarbejde og trivsel

Dialog – at forandre i fællesskab

Corona-krisen har vist os at vi kan forandre og tilpasse store dele af et helt samfund på få uger. Gennem dialog lykkedes det arbejdsgivere og lønmodtagere at lave nye fælles aftaler, ledere og medarbejdere fandt lokale løsninger - Alle bidrog for at lykkes med at overkomme den ekstraordinære situation, men den afgørende faktor var viljen til at indgå i konstruktive dialoger på tværs af fagligheder og ledelseslag.

Den kommende tid vil også medføre et stort behov for udvikling, både når det gælder forretningstilpasning, velfærdsudvikling og ikke mindst klimaudfordringen.
Det er vigtigt at vi lærer af vores nylige erfaringer og fortsat bestræber os på at gå dialogisk til værks, når vi nu ved hvor meget mere vi kan i fællesskab.

Deltag i temadagen og vær med til at lære mere om dialog i teori og praksis, og om hvordan dialogiske udviklingsprocesser designes og gennemføres.

Oplægget er baseret på bogen Dialogisk Ledelse – Fælleshandlekraft i forandring og udvikling, som oplægsholderen Bjarne Stark netop har udgivet på forlaget
Samfundslitteratur.

Webinaret afholdes i et samarbejde mellem BFA-industri og TekSam.

PROGRAMPUNKTER
- Hvad er dialog?
- Hvordan skabes dialoger i praksis, i den daglige planlægning og på møder i afdelingen?
-  Dialog som metode til at skabe fælles mening i forandringsprocesser.
- Samarbejdsudvalgets rolle i dialoger om fremtidig strategisk udvikling.

Webinaret vil indeholde oplæg fra Bjarne Stark. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål via chat tilknyttet webinaret.

OPLÆGSHOLDER
Bjarne Stark er dialogisk organisationskonsulent og forfatter til bogen Dialogisk Ledelse
– Fælles handlekraft i udvikling og forandring, der udkom i december 2019 på forlaget Samfundslitteratur.

Vi opfordrer til, at der deltager repræsentanter fra både ledelse- og medarbejderside.

Er man flere fra samme virksomhed kan man eventuelt deltage fra mødelokale eller lignende.