Webinar

WEBINAR om EKF kreditforsikring, likviditetskaution og straksbetalingsgaranti til samhandel med ind- og udland

Danske virksomheder kan atter udnytte kreditforsikring, efter EU har godkendt, at den danske stat stiller garanti for 30 milliarder kroner. Ordningen administreres af EKF og kan få stor betydning for genopretningen af normal samhandel med kunder i ind- og udland. Tilmeld dig dette webinar for at lære mere om EKF statsgarantier.

Virksomheder verden over oplever i øjeblikket likviditetsproblemer eller konkurser, og mange har fået svært ved at betale deres regninger. Coronakrisen forringer derfor virksomheders kreditværdighed i et hidtil uset omfang, og den kraftigt forøgede risiko betyder, at ny samhandel mellem virksomheder risikerede ikke at kunne blive forsikret. På dette webinar præsenteres mulighederne for kreditforsikring for danske virksomheder.

EKF kan desuden bakke op om de mange danske eksportører, som havner i likviditetsproblemer, fordi omsætningen falder, mens der stadig er udgifter til løn og leverandører. Med en Likviditetskaution får du bedre vilkår under krisen.

På webinaret vil EKF ydermere introducere en straksbetalingsfacilitet, der giver danske virksomheder mulighed for at betale sine underleverandørers fakturaer hurtigere, uden at de skal trække på egen likviditet direkte.

PROGRAM :
• Introduktion ved Dansk Industri
• Kort om EKF Danmarks Eksportkredit
• Præsentation af EKF initiativer
     o Likviditetskaution for små, mellemstore og store virksomheder
     o Straksbetalingsgaranti
     o Debitorforsikring
• Hvordan gør virksomhederne?

Kort om ordningen

Der kreditforsikres normalt handel for cirka 450 milliarder kroner i Danmark hvert år. Den statslige garantiramme på 30 milliarder kroner sikrer, at de danske kreditforsikringsselskaber kan opretholde normal forsikringskapacitet under coronakrisen og resten af 2020. Ordningen gælder for forretninger med korte kredittider på op til 180 dage.