Webinar

Webinar: PFAS – hvad betyder nye restriktioner for din virksomhed?

Onsdag den 23. november fra kl. 13-15 afholdes et online engelsk webinar, hvor en repræsentant fra FluoroProducts and PFAS for Europe vil give en præsentation om omfanget og de mulige betydninger af PFAS-restriktioner for virksomheder.

I den europæiske kemikaliestrategi er de polyfluorerede forbindelser, PFAS,  nævnt eksplicit som fokuspunkt, og vi forventer at stofgruppen bliver reguleret som del af revisionen af kemikalielovgivningen. Samtidig har den tidligere miljøminister, Lea Wermelin i september udtalt, at den daværende danske regering vil lave en national handlingsplan for PFAS. Miljøministeriet har allerede udført og igangsat en række undersøgelser vedr. forekomsten af PFAS-forbindelser i miljøet og det viser sig at der er diffuse forureninger, der formentlig stammer fra langt flere kilder end den brandskum med PFOS, der ikke har været brugt i mere end 10 år.

DI’s kemikaliestrategi
I DI’s kemikaliestrategi anerkender vi behovet for at regulere og har støttet et forbud mod PFAS i forbrugerprodukter som f.eks. imprægnereingssprays. Men en lang række anvendelser af PFAS er samfundskritiske og er uden alternativer. Eksempelvis nogle typer af mikrochips. Men hvis PFAS-forbindelserne reguleres i såvel forbrugerprodukter som i en række andre anvendelser, vil det få betydning for stort set alle produktionsvirksomheder, idet PFAS anvendes i elektronik, i smøremidler til maskiner, i rørføringer og mange andre steder, hvor man har haft gavn af de tekniske egenskaber som resistente for varme, kemi, slid mm.

Problemstillingen er relevant for såvel store som små virksomheder. Særligt mindre virksomheder og ’downstream users’ kan have svært ved at forudse, hvordan de potentielle kommende PFAS-restriktioner kan få betydning for deres virksomhed og bør snart kommunikere med deres leverandører om problemstillingen.

Program for webinaret
Vi har inviteret en repræsentant fra FPP4EU – FluoroProducts and PFAS for Europe til at give en præsentation om omfanget og de mulige betydninger af PFAS-restriktioner for virksomhederne. FPP4EU er et sektorsamarbejde under den europæiske brancheforening Cefic, der er kemiproducenterne brancheforening i Europa.

Yderligere information

DI: EU bør forbyde gruppe af problematiske stoffer - DI (danskindustri.dk)

Vandvisionen inviterer til workshop om miljøfarlige stoffer - DI (danskindustri.dk)

DI’s kemikalieudspil: Kemi i en Bæredygtig Fremtid

Nyt fluorforbud på vej i EU –Miljøstyrelsen søger hjælp fra virksomheder - DI (danskindustri.dk)