Webinar

Nyt om markedsmulighederne i Central- og Østeuropa

Dansk Industri inviterer til webinar om markedsmulighederne i Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Ukraine og Ungarn. Her kan du møde Danmarks ambassadører og handelschefer for de fem lande. Bliv opdateret på den nyeste udvikling i Central- og Østeuropa, hvor 800 danske virksomheder har etableret sig, og hvor forbrugernes købekraft er god.

Foto: Getty Images

DI inviterer medlemmer til webinar med danske ambassadører og handelschefer i Polen, Slovakiet Tjekkiet, Ukraine og Ungarn den 13. januar 2021. Her kan du blive klogere på markedsmulighederne i de fem lande samt på de udfordringer, der forekommer, - og ikke mindst hvordan man som dansk virksomhed overkommer disse. 

Ved arrangementet vil ambassadørerne Ole Frijs-Madsen, Erik Vilstrup Lorenzen, Ole Egberg Mikkelsen og Ole Toft samt Eksportrådets handelschefer holde indlæg om muligheder og udfordringer i hvert enkelt land.

Oplæggene vil blive efterfulgt af mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne via chat.

Webinaret er både relevant for virksomheder, der allerede er til stede i Central- og Østeuropa, og for dem som overvejer at udvide deres forretninger til disse markeder.

Samtidig er webinaret en anledning til at få inspiration fra andre virksomheder, der er aktive i Central- og Østeuropa.   

Central- og Østeuropa

Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Ukraine og Ungarn har en sammenlignelig forretningskultur og mange fællesnævnere i markedernes rammebetingelser. Fem af de fire lande - Ukraine står uden for - er en del af EU’s indre marked, hvilket overskueliggør eksport til – og forretninger i landene.

De østeuropæiske lande vokser hurtigere end de mere traditionelle markeder i EU. Den gennemsnitlige købekraft i de fem lande er steget med 43 procent i perioden 2005 til 2019 – så regionens over 108 millioner forbrugere har fået væsentligt flere penge mellem hænderne. Denne tendens ventes også at fortsætte i årene fremover.

Webinaret er overstået

Afspilning af webinar kræver medlemsskab af: DI

Login her