Online webinar

Webinar om tredjelandsoverførsler

På DI’s webinar om tredjelandsoverførsler går vi i dybden med, hvordan du overholder dine forpligtelser, når du overfører persondata til lande uden for EU. Webinaret er gratis.

Foto: Getty Images

Webinaret er overstået

Afspilning af webinar kræver medlemsskab af: DI

Login her

Webinaret afholdes i samarbejde med Pia Voldmester fra Bruun & Hjejle, som vil samle op på Kommissionens nye standardkontraktbestemmelser, samt Det Europæiske Databeskyttelsesråds (EDPB) endelige vejledning om supplerende foranstaltninger. Alt sammen serveret med praktiske råd om implementering og hvordan din virksomhed håndterer de komplekse regler. 

Siden EU-domstolen d. 16 juli 2020 afsagde dom i den såkaldte ’Schrems II-sag’, har der været mange ubesvarede spørgsmål om, hvornår virksomheder lovligt kan overføre persondata til tredjelande.

I Schrems II-sagen anførte EU-domstolen, at persondata, som overføres til tredjelande, skal beskyttes på et niveau, der er væsentligt tilsvarende det, vi har i EU. Domstolen stillede, med andre ord, krav om, at myndighederne i tredjelande ikke må have en bredere adgang til persondata, som kommer fra europæiske virksomheder, end myndighederne i EU har.

Det er op til den virksomhed, der overfører sine persondata, at kompensere for den manglende beskyttelse, som personoplysninger i mange tilfælde får ved at ligge i, eller kunne tilgås fra, lande uden for EU, såsom Indien, Kina, USA eller Ukraine.

Dermed pålægges danske virksomheder en stor byrde, når de bruger leverandører eller underleverandører fra tredjelande af eksempelvis softwareydelser, hvor leverandøren eller underleverandøren har adgang til den danske virksomheds personoplysninger.

Med EU Kommissionens nye standardkontraktbestemmelser og EDPB’s endelige vejledning om supplerende foranstaltninger, har Kommissionen og EDPB endegyldigt fastsat de krav, som virksomheder der overfører persondata til tredjelande, skal overholde. Webinaret giver dig derfor et grundigt indblik i de indholdsmæssige krav i EDPB’s vejledning og kravenes samspil med de nye SCC’er, så du er klædt på til at hjælpe din virksomhed med at overholde den nye virkelighed.