Webinar

Webinar om de nye regler om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Deltag i dette webinar og hør mere om reglerne og implementeringen af direktivet i dansk ret

Webinaret starter:

13.12.2022 14:00

EU vedtog i juni 2019 et direktiv om arbejdsvilkår, som medfører ændringer i danske love og overenskomster. Direktivet udvider virksomhedernes pligt til at give medarbejdere oplysning om konkrete ansættelsesvilkår. Derudover indeholder det, som noget nyt, også en række mindstekrav til medarbejderes ansættelsesvilkår.

Vi vil gennemgå reglerne for medarbejdere inden og uden for overenskomst, og du kan høre mere om reglerne og implementeringen af direktivet i dansk ret.

Anja Krabbe Storm

Anja Krabbe Storm

Fagleder, Industriens Overenskomst, Advokat

Marta Valgreen Knudsen

Marta Valgreen Knudsen

Konsulent, advokat

Gitte Frederiksen

Gitte Frederiksen

Koordinator