Webinar

Webinar om Energistyrelsens klimastatus og -fremskrivning 2023

I Klimaloven fremgår det, at der årligt skal udarbejdes en klimastatus og -fremskrivning, der løbende følger op på, om Danmark lever op til de klimamål, vi har sat om 70 pct. drivhusgasreduktion i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

Mikkel Sørensen, Enhedschef i Energistyrelsen og hovedansvarlig for udarbejdelse af klimastatus og -fremskrivning vil præsentere de vigtigste nedslag i rapporten, samt besvare spørgsmål om, hvad den betyder for både politisk og for danske virksomheder.

Program

14.15-14.20  Velkomst ved Anne Højer Simonsen, Klimapolitisk chef i DI 
14.20-14.45 Oplæg ved Mikkel Sørensen, Enhedschef i Energistyrelsen – præsentation af klimastatus og -fremskrivnings centrale pointer.
14.45-14.55  Q&A med medlemmer
14.55-15.00

Afrunding ved Anne Højer Simonsen, Klimapolitisk chef i DI

 

 

 

Rosa Lund From

Rosa Lund From

Sekretær

Julie Bredholt

Julie Bredholt

Konsulent