Webinar

Generationsledelse - det starter i dig selv

"Det er som om, de yngre medarbejdere kræver noget nyt. De tvinger mig ud af den vante lederrolle"

I mødet mellem generationer ligger både et stort potentiale men også udfordringer. Den store udfordring i generationsledelse er, at vi skal redefinere os selv som ledere og medarbejdere - de spørgsmål, vi plejer at stille og måder, vi plejer at gøre ting på vil blive udfordret. Det store potentiale er, at vi bliver mere modige, innovative og træffer bedre beslutninger.

 

I webinaret "Generationsledelse - det starter i dig selv" vil museumsdirektør Pernille Taagaard Dinesen og erhvervsstrategisk udvikler Simone Due Rasmussen fra Museet KØN give os værdifulde indsigter og konkrete værktøjer til bedre at håndtere de udfordringer og muligheder der opstår i mødet med nye generationer.

 

Du får vigtig viden om dynamikker, der typisk opstår i mødet mellem generationer, udfordringer ledere oplever at stå overfor, og du bliver gennem refleksionsspørgsmål udfordret på egen praksis, der vil hjælpe dig til at blive mere bevidst om dit ståsted.

 

Webinaret tager afsæt i Museet KØNs store viden indenfor og arbejde med generationer, værdier, sprog, praksis og kulturhistorie.

 

Webinaret er åbent for alle. Er jeres virksomhed ikke allerede tilsluttet Diversitetsløftet, er der gratis hjælp, værktøjer, sparring og erfaringsudveksling at hente til arbejdet med diversitet og inklusion lige her: Diversitetsløftet - Dansk Industri