Webinar

Tendenser for hybridarbejde – sådan griber virksomhederne det an

Vores måde at arbejde på er i forandring. 9 ud af 10 virksomheder tilbyder i dag hjemmearbejde, og det påvirker vores måde at arbejde på.

Foto: GettyImages

DI har undersøgt tendenserne inden for hjemmearbejde og hybride arbejdsformer. Deltag i webinaret og hør, hvad virksomhederne peger på af forskellige muligheder og udfordringer inden for bl.a. hjemmearbejde, ledelse, produktivitet, arbejdsmiljø.

For bare et år siden var mange virksomheder optagede af, om de skulle åbne for øget hjemmearbejde som følge af de erfaringer, mange gjorde sig under COVID-19. I dag ser det lidt anderledes ud. 9 ud af 10 virksomheder tilbyder hjemmearbejde og arbejder generelt meget mere fleksibelt. Det gælder både, når vi taler om, hvor de arbejder, men det handler især også om den måde, de arbejder på. Mange flere opgaver løses i dag digitalt. DI har undersøgt tendenser for hjemmearbejde og de hybride arbejdsformer, der vokser frem i virksomhederne.

Mød Christine Secher, fagleder Future of Work i DI, der står i spidsen for DI’s indsats om hybridarbejde. Christine rådgiver virksomheder i fremtidens arbejdstendenser og har en bred viden om, hvordan virksomhederne arbejder med de hybride arbejdsformer samt regler og rammer herfor. På webinaret fortæller hun om undersøgelsens mest centrale og interessante resultater, og hvad hun møder af spørgsmål og inspiration.