Webinar

Få viden og redskaber til, hvordan I kan arbejde med seniorpraksis i virksomheden

Du får bl.a. eksempler på, hvordan forskellige industrivirksomheder anvender konkrete tiltag for at fastholde deres seniormedarbejdere.

Målgrupper: Arbejdsmiljøorganisationen, tillidsrepræsentanten, HR, ledelsen og arbejdsmiljø­professionelle

I takt med at arbejdsstyrken ændres på de danske arbejdspladser, er der øget fokus på fastholdelse af de ældste medarbejdere. Mange virksomheder oplever både mangel på arbejdskraft og en stigen­de gennemsnitsalder som vilkår, der kalder på redskaber og viden om fastholdelse af de ældste med­arbejdere.

Vi præsenterer også mødekittet ”Skal vi tag en snak om et længere arbejdsliv”, som leder, AMO, SU, AMIR og TR kan benytte som udgangspunkt for jeres lokale arbejde med fastholdelses­tema­tikken.

Webinaret er en del af et projekt i regi af BFA-Industri. Værktøjerne, der præsenteres, er ud­viklet i samarbejde med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne: HK, Lederne, CO-industri, 3F, Bryggeriforeningen, Dansk Metal og DI.

Lene Beckmann Andersen

Lene Beckmann Andersen

Konsulent

Anne Rosted

Anne Rosted

Koordinator