Webinar

Webinar om pulje til projekter med rådgivning fra aut. arbejdsmiljørådgivere

300 mio. kr. til arbejdsmiljøet i SMV.

Søg tilskud til arbejdsmiljø- og sundhedsfremmerådgivning.

Folketinget har bevilget 3 x 100 mio. kr. til forbedring af arbejdsmiljøet og fysisk træning i private små og mellemstore virksomheder med op til 50 ansatte. Det forventes, at midlerne kan søges fra 1. marts 2021.

DI afholder tre webinarer om puljen i samarbejde med Sweco, Crecea A/S og Joblife A/S. Rammerne for tilskud bliver gennemgået og arbejdsmiljørådgiverne beskriver ideer til mulige projekter. Deltagerne kan stille spørgsmål undervejs.

Webinarerne afholdes:

Tirsdag den 9. februar kl. 10.00 - 11.00 med Sweco
Torsdag den 11. februar kl. 9.30 - 10.30 med Joblife A/S
Fredag den 12. februar kl. 10.00 - 11.00 med CRECEA A/S

Deltagelse i webinarerne er gratis, og tilmelding sker på de enkelte webinarer. 

Kort om puljen til arbejdsmiljørådgivning
Der kan søges om støtte til projekter med rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere, hvor rådgivningen tilpasses den enkelte virksomheds behov, og f.eks. kan bestå i hjælp til at virksomheden får kortlagt behov i forhold til aktuelle fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblematikker.

Der kan også søges om støtte til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet samt leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risici for arbejdsulykker.


Læs mere her: 100 mio. kr. til forebyggelse af nedslidning og ulykker - DI (danskindustri.dk)

 

Webinar 11. februar med CRECEA

Webinar 12. februar med Joblife

Webinar 9. februar med Sweco