Webinar

Konsortier og konkurrencereglerne

Konsortiesamarbejder er vigtige for mange virksomheder og kan for særligt de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) være nøglen til at vinde attraktive kontrakter. Men også mange større virksomheder har behov for kunne indgå i konsortier, særligt fordi udbuddene bliver større og større. Et konsortium giver både mulighed for ordretilgang og værdifuld praktisk erfaring for de enkelte konsortiedeltagerne. Dermed bidrager konsortier til, at der også fremover er effektiv konkurrence på markedet og understøtter samtidig den politiske målsætning om at fremme adgangen for SMV’er i offentlige udbud

Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen har den 25. september 2020 offentliggjort vejledningen ”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven”. Den nye vejledning erstatter den tidligere konsortievejledning fra 2018.

Den nye vejledning tager højde for udviklingen i retspraksis i lyset af Højesterets dom af 27. november 2019 i den såkaldte Vejstribesag. Vejledningen adresserer blandt andet, hvornår konsortiesamarbejder anses for at begrænse konkurrencen, under hvilke omstændigheder konsortier der begrænser konkurrencen alligevel bør være lovlige på grund af effektivitetsforsvar og hvordan man skal tilrettelægge udveksling af oplysninger blandt konsortiedeltagerne.

 

Dansk Industri, Asfaltindustrien og Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen inviterer til et fælles webinar den 21. april 2021 kl. 9.00-11.00, hvor vi fokuserer på den nye vejledning - og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

  • 9.00 Velkomst

   Fagleder for udbudsret Morten Qvist Fog, DI

  • 9.05 Præsentation fra Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen af konsortievejledningen

   Kontorchef Jens Gormsen og Fuldmægtig Sarah Henningsen Hayman, Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen

  • 9.50 Praktiske udfordringer og overvejelser set fra virksomhedernes perspektiv – kort indlæg fra COWI

   Head of Group Legal Julie Ramhøj Meisner, COWI

  • 9.55 Kort pause

  • 10.00 Spørgsmål fra deltagerne

  • 10.50 Opsamling og afrunding