Webinar

Takster i hjemmeplejen

Der er ingen tvivl om, at prissætningen af hjemmeplejen i kommunerne medfører stor frustration blandt de private hjemmeplejeleverandører. Derfor vagte det også opsigt, da Vestre Landsret i juni afsagde dom i sagen mellem Brønderslev Kommune og den private leverandør på hjemmeplejeområdet, Blæksprutten A/S.

Blæksprutten A/S fik medhold i, at Brønderslev Kommune ikke har foretaget en beregning af afregningsprisen og at kommunens anvendte afregningspriser ikke var retvisende. Vestre Landsret tilkendte Blæksprutten A/S en skønsmæssigt fastsat erstatning på 5 mio. kr.

Men hvad kan vi bruge dommen til? Hvad er præmisserne og rækkevidden? Kan det få betydning for leverandørernes muligheder for retvisende afregningspriser på velfærdsområdet?

Deltag og hør nærmere om dommen v/ Rikke Slavensky, associeret partner i NP Advokater, som repræsenterede Blæksprutten A/S i retssagen.

På mødet deltager også fagleder og jurist Morten Qvist Fog, DI og fagleder Felix Dalker, Dansk Sundhed og Velfærd

Der vil på webinaret være mulighed for uddybende spørgsmål og drøftelser. Webinaret afholdes i Teams.