Webinar

TekSam webinar om sporskifteordningen

Deltag i webinaret mandag den 18. september 2020 kl. 13:00–14:00.

Du får med Sporskifteordningen hjælp til at forebygge sygefravær og fastholde medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte. 
Indsatsen gør din virksomhed attraktiv for kommende medarbejdere, når I taler åbent om nedslidning og viser, at I er proaktive vedrørende løsninger.
Sporskifteordningen er for virksomheder og medarbejdere i de udvalgte nedslidningstruede brancher. Dine nuværende medarbejdere kan få nye kompetencer til gavn for din virksomhed. Du forebygger langtidssygemeldinger ved at adressere nedslidning.  

Du kan tilmelde dig webinaret i højre spalte på denne side og læse mere om programmet for webinaret på teksam.dk.