Webinar

Få indblik i, hvordan I kan fastholde seniormedarbejderne på virksomheden

Du får inspiration og konkrete værktøjer til forebyggelse af nedslidning og til fastholdelse af seniorer på jeres virksomhed.

Målgrupper: Arbejdsmiljøorganisationen, tillidsrepræsentanten, HR, ledelsen og arbejdsmiljø­professionelle

Hver tredje senior føler sig diskrimineret på baggrund af deres alder. Det viser et forskningsprojekt fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Vi præsenterer konkrete værktøjer, der tager et lidt anderledes afsæt på fastholdelse af seniorer. Bl.a. er det oplagt at kigge på, hvordan vi forebygger, så vi sikrer, at de medarbejdere vi gerne vil fastholde, både er fysisk og mentalt i stand til at kunne blive længere på arbejdsmarkedet.

Målet med værktøjerne er at skabe værdi, højne virksomhedens forebyggelsesniveau og sikre, at jeres medarbejdere har lyst til at blive – både dem, der er seniorer nu, og dem, der først er det om 30 år.

Webinaret er en del af et projekt i regi af BFA-Industri. Værktøjerne, der præsenteres, er ud­viklet i samarbejde med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne: HK, Lederne, CO-industri, 3F, Bryggeriforeningen, Dansk Metal og DI.

Lene Beckmann Andersen

Lene Beckmann Andersen

Konsulent

Anne Rosted

Anne Rosted

Koordinator