online Webinar

Kom med ind i maskinrummet i byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune

DI Byggeri Hovedstaden, FRI, Danske Ark og Teknik- og Miljøforvaltningen er gået sammen om at invitere til dialogmøde om byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune.

Formålet med mødet er dels at åbne op og give et indblik i forvaltningens processer fra ansøgning om byggetilladelse til færdigmelding og ibrugtagningstilladelse, og dels at skabe rum for dialog om, hvad der kan forbedre processerne fra et virksomhedsperspektiv. Chatten er åben under begge møder, så du har mulighed for, at stille spørgsmål og give input til kommunens processer undervejs.

Mødet er online og er delt i to seancer:

- indledende byggesagsbehandling den 27. oktober kl. 8.00-9.30
- afsluttende byggesagsbehandling den 1. november kl. 14.00-15.30

Du kan tilmelde dig til begge møder her på siden – men det er ikke en forudsætning, at man kan deltage på begge møder.

Vi håber på mange deltagere, og at dialogen om byggesagsbehandlingen kan hjælpe med at skabe bedre sagsforløb og nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Cecilie Ishøi-Faerstain

Cecilie Ishøi-Faerstain

Konferencekoordinator

  • Direkte +45 3377 3982
  • Mobil +45 2674 6638
  • Send e-mail  
Anne Ginderskov Hansen

Anne Ginderskov Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4841
  • Mobil +45 4079 5870
  • Send e-mail