Webinar

Webinar om lønvurdering for funktionærer

Virksomhedens ledelse inviteres hermed til at deltage i et webinar om lønvurdering for funktionærer, som DI afholder 20. april 2021 fra kl. 9.30 – 11.00.

Webinaret har til formål at give virksomheden det bedst mulige grundlag for at fastsætte løn og gennemføre lønvurderinger af funktionærer. Der vil blive fokuseret på følgende problemstillinger:

  1. Aktuelt om de økonomiske konjunkturer og situationen på arbejdsmarkedet – med særligt fokus på funktionærer. Vi orienterer om seneste nyt og fremlægger DI’s syn på fremtiden.

  2. Lønvurdering for funktionærer. Vi fortæller om de juridiske aspekter ved lønvurderingen, herunder hvad I som arbejdsgiver har pligt til. Derudover vil vi berøre emner som nulregulering og lønnedsættelse.

Webinaret vil desuden give en række praktiske råd til, hvordan lønvurderingen gribes an fra start til slut. Derudover fortæller vi, hvilken rådgivning DI tilbyder i forbindelse med funktionærer.