Webinar

Webinar om tilskud til arbejdsmiljørådgivningen for SMV

Folketinget bevilgede i dette forår 300 mio. kr. til tilskud til arbejdsmiljørådgivning for private virksomheder med op til 50 ansatte.

Kort om puljen til arbejdsmiljørådgivning

Der kan søges om støtte til projekter med rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere, hvor rådgivningen tilpasses den enkelte virksomheds behov, og f.eks. kan bestå i hjælp til at virksomheden får kortlagt behov i forhold til aktuelle fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblematikker.
Der kan også søges om støtte til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet samt leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risici for arbejdsulykker.
På webinaret vil ArbejdsmiljøCentret fortælle om puljen og give konkrete eksempler på projekter som allerede har fået bevilget midler fra puljen

Læs mere om puljen her på Arbejdstilsynets hjemmeside: Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning - Arbejdstilsynet (at.dk)