Bæredygtig rapportering

Udkastene til European Sustainability Reporting Standards (ESRS) omfatter et fuldt sæt af standarder vedrørende miljø og sociale forhold samt  selskabsledelse.

Formålet med de nye oplysningskrav, er at give læseren en forståelse af virksomheden og hvor bæredygtighed denne er. Dette gælder både dens ageren og den direkte påvirkning samt den indvirkning virksomheden har gennem sin værdikæde. En række oplysninger om påvirkninger skal således både gives for virksomheden selv og for hele værdikæden, ligesom beskrivelsen af politikker skal vise, hvordan virksomheden agerer og forholder sig til den bæredygtige omstilling i bredeste forstand. 

Herudover indeholder standarderne krav om en række tværgående beskrivelser af strategi, mål, målopnåelse og værdikæder samt definerer væsentlighed og stiller krav til opbygning af rapporteringen. Her kræves også oplysninger om risici for virksomheden og om de muligheder der opstår som følge af den bæredygtige omstilling. Det er nyt, at der også skal oplyses om de muligheder, der opstår, og hvordan disse vil få indvirkning på virksomhedens strategi og indtjening.

Udkast til standarderne var i høring hen over sommeren 2022. Høringssvarene bearbejdes i øjeblikket og standarderne skal afleveres til EU-Kommissionen medio november. Når det sker, vil vi udbygge beskrivelserne nedenfor med mere detaljeret information om de krav, der stilles på hvert af områderne.

Indholdet på siden opdateres løbende.

 1. E - Environment

  Oplysningerne om miljøforhold omfatter alle miljøforhold og kræver en række specifikke oplysninger om udledninger og påvirkninger, mål for reduktioner heraf samt data for indvirkninger for hele værdikæden. Endvidere skal konkrete tiltag for at opnår målsætningerne for en mere bæredygtig forretning beskrives. Rapportering omkring "Environmental" omfatter følgende standarder:
  ESRS E1 – Climate change
  ESRS E2 – Pollution
  ESRS E3 – Water and Marine resources
  ESRS E4 – Biodiversity and ecosystems
  ESRS E5 – Resource use and circular economy

  ESRS E1 – Climate change
  ESRS E3 – Water and Marine resources
  ESRS E5 – Resource use and circular economy
 2. S - Social

  Oplysningerne om sociale forhold omfatter meget detaljerede oplysninger om medarbejderforhold, ligeløn og rettigheder samt diversitet. Endvidere skal der oplyses om hvorledes virksomheder forholder til arbejdsforhold og påvirkninger på de omgivende samfund i værdikæden samt om indvirkning på kunder og forbrugere. Rapportering omkring "Social" omfatter følgende standarder:
  ESRS S1 – Own workforce
  ESRS S2 – Workers in the value chain
  ESRS S3 – Affected communities
  ESRS S4 – Consumers and end-users

  ESRS S2 – Workers in the value chain

  Lovpligtig due diligence på miljø- og menneskerettighedsområdet: Corporate sustainability due diligence - DI (danskindustri.dk)

  Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsførelse: FN's Global Compact - DI (danskindustri.dk)

  Værktøjer til samfundsansvar & bæredygtighed: Værktøjer til samfundsansvar & bæredygtighed - DI (danskindustri.dk)

 3. G - Governance

  Her skal oplyses om selskabsledelse med fokus på bæredygtighed – altså E og S-områderne. Ud over de klassiske oplysninger om ledelsesstruktur favner dette oplysninger om etik og ledelseskultur, forhold til leverandørerne samt korruption og bestikkelse. Rapportering omkring "Governance" omfatter følgende standarder:
  ESRS G1 – Business Conduct

  ESRS G1 – Business Conduct