Kalender

Bæredygtig Beton initiativet afholder en lang række faglige aktiviteter. Kalenderen samler bl.a. information, invitationer og præsentationer fra afviklede og kommende aktiviteter. Kalenderen er opdelt efter år, måned og dato med de nyeste aktiviteter i toppen og de ældste aktiviteter i bunden.

Kalender 2022

Den 10.-11. maj 2022 - Studietur til Norge

Vi genoptager arrangementet af en tur til Norge, hvor vi bl.a. skal se et træbyggeri, Power House, besøge virksomheder mm.
Dansk Beton og Teknologisk Institut er tovholdere på dette arrangement.

Den 24. november 2022- Made in Sustainable Concrete

Vi afholder konferencen Made in Sustainable Concrete, denne gang i Industriens Hus. Til konferencen overrækkes desuden Bæredygtig Beton prisen for ingeniørstuderende.

Kalender 2021

24. marts 2021 - Netværksgruppemøde

Kort møde om status på initiativet samt mulighed for diskussion, forslag og spørgsmål.Dorthe Mathiesen, Dansk Beton er torvholder.
Afholdt på Teams.

Slides fra dagen kan downloades ved at klikke her.

8. juni 2021 - Netværksmøde

Om status på BBI Roadmap - hvor langt er vi nået - arrangement i samarbejde med Dansk Betonforening.
Pernille Nyegaard, Dansk Beton er torvholder og medarrangør i regi af IFU i Dansk Betonforening.

Afholdes om muligt i ingeniørforeningen i København.

Downloade præsentationer fra netværksmødet: 

Visioner og ambitioner, Dorthe Mathiesen

Grøn beton - nu i handelen, Ib Bælum Jensen

Hvad kan der spares ved et grønt konstruktionsdesign, Bjarne Landgrebe

Cirkulært byggeri og CO2-reduktion, Lisbeth M. Ottosen

Forventninger og muligheder med carbon capture teknologi, Thomas Uhd

2. december 2021 - Netværksmøde

Ud og se med BBi

Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og Dansk Beton inviterer til netværksarrangement i Aarhus. En kommbineret minikonference og studietur i Aarhus hvor vi ser en række bygværker i Aarhus, som fokuserer på forskellige aspekter af bæredygtighed. Arrangementet starter og slutter på Navitas i Aarhus (Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus).

Kalender 2020

24. marts 2020 - Styregruppemøde

Mere information følger

27. maj 2020 - Netværksmøde Liveevent MS Teams

Til dette netværksmøde har vi valgt at sætte fokus på, hvad der foregår ude hos betonproducenterne i arbejdet med Bæredygtig Beton initiativet.

Der vil således være fem korte præsentationer fra de virksomheder, der er præsenteret i initiativets styregruppen.

Derigennem vil partnerne i initiativet få et indblik i nogle af de tiltag, der bliver arbejdet med ude på betonfabrikkerne.

Se film fra netværksmødet

Se præsentation fra netværksmødet

Juni 2020 - Styregruppemøde

Mere information følger

27. august 2020 - Netværksmøde Liveevent MS Teams

Til dette netværksmøde har vi valgt at stille skarpt på, hvad rådgivere og konsulenter kan gøre i forhold til arbejdet med Bæredygtig Beton initiativet.

Derfor vil der være fire korte oplæg fra henholdsvis Emcon, COWI, Rambøll og Teknologisk Institut.

Herigennem vil partnerne i initiativet få et indblik i nogle af de perspektiver, som rådgivere og konsulenter ser i arbejdet med bæredygtig beton.

Se film fra netværksmødet

Se præsentation fra netværksmødet

19-20. oktober 2020 - Studietur til Norge

Mere information følger

05. november 2020 - Dansk Betons årsmøde

Mere information følger

26. november 2020 - MADE IN SUSTAINABLE CONCRETE

Konferencen ”Made in Sustainable Concrete”, der foregår den den 26. november i Ingeniørhuset Kalvebod Brygge, sætter fokus på betonbranchens arbejde med at bidrage til den grønne omstilling af byggeriet.

Konferencen er målrettet alle byggeriets parter. Med omdrejningspunkt i verdens mest anvendte byggemateriale – beton – vil foredragsholdere give både politiske, faglige og æstetiske bud på, hvordan vi løfter den store opgave, vi som betonbranchen står overfor.

Konferencen arrangeres som et samarbejde mellem Branchefællesskabet Dansk Beton, Dansk Betonforening og InnoBYG.

Video

Se eller gense videoer fra konferencen på IDA.dk her

Præsentationer fra konferencen

Hvad er på vej inden for anlægssektoren v. Jens Holmboe, direktør, Vejdirektoratet


Miljødata og bæredygtighedscertificeringer v. Claus Vestergaard Nielsen, forretningsleder, Teknologisk Institut


Status i udlandet/Holland v. Mantijn van Leeuwen, direktør, NIBE BV


Beton, det sorte får v. Christian Munch-Petersen, projektleder, EMCON


Norske erfaringer med bæredygtighed og beton v. John-Erik Reisersen, Daglig leder, Betongelementforeningen, Norge


LCA værktøjer til byggeri og anlæg v. Linda Høibye, senior specialist fra COWI


Lighthouse Aarhus v. Anders Kastberg, afdelingschef, CCL og Jesper Scharff Jensen, Ingeniør, Aarsleff

09. december 2020 - Netværksmøde

Mere information følger.

Kalender 2019

20. juni 2019 - Styregruppemøde

Mere information følger.

26. september 2019 - Stand på Dansk Betondag

Dokumenter fra arrangementet til download

Opsamling

07. november 2019 - Dansk Betons årsmøde

Dokumenter til download fra arrangementet

Roadmap

17. december 2019 - Styregruppemøde

Mere information følger.

18. december - 2019 Netværksmøde ved COWI

Dokumenter til download fra arrangementet

PowerPoint-præsentation

Opsamling