Dansk Betons projekter

Branchefællesskabet Dansk Beton har og vil fortsat igangsætte og finansiere mindre projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling. Projekterne er præsenteret herunder.

Projekter

Ny efteruddannelse fokuserer på bæredygtighed

Maskinoperatører på betonfabrikker, der fremstiller fliser, belægningssten og betonblokke, kan nu blive uddannet i at betjene maskinerne, og det har også noget med CO₂ at gøre. På en ny efteruddannelse, der strækker sig over 15 uger på to år, vil de blive undervist i, hvordan de betjener maskinerne bedst muligt, så færre fliser, belægningssten og blokke bliver kasseret.

Nulspildsprojektet

Nu har den danske betonbranche fundet løsningen på, hvordan de kan genanvende spildet fra egen produktion til fremstilling af nye betonprodukter. Vel at mærke inden for gældende lovgivning og standarder. Det er resultatet af et års samarbejde i Nulspildsprojektet, hvor betonbranchen, Teknologisk Institut, Emcon A/S og Aalborg Portland A/S har deltaget.

Skiveberegningsprogram

Betonelement-Foreningen har i samarbejde med Niras, DTU og selskabet Optum Computational Engineering udviklet skiveberegningsprogrammet – et digitalt værktøj, der kan beregne komplekse vægskivers bæreevne og dermed reducere armeringsmængden til et minimum. Det giver et stort potentiale for mere bæredygtige betonbyggerier.

EPD-værktøj

Nu kan betonvirksomheder dokumentere betonmaterialers miljøaftryk. Uanset om det er fabriksbeton, betonelementer, rør, brønde, belægningssten, fliser eller blokke. Med et nyt banebrydende softwareværktøj kan Dansk Betons medlemsvirksomheder udarbejde miljøvaredeklarationer, som rådgivere, entreprenører og bygherrer kan anvende til vurdering af bæredygtige løsninger i byggeriet.

Branche EPD'er

Dansk Beton har udarbejdet branche EPD’er, som skal give overblik over CO2-udledningen fra 39 forskellige varianter af beton som for eksempel fabriksbeton, betonelementer, rør, fliser, blokke og belægningssten.