Branche EPD'er

Dansk Beton har udarbejdet branche EPD’er, som skal give overblik over CO2-udledningen fra 39 forskellige varianter af beton som for eksempel fabriksbeton, betonelementer, rør, fliser, blokke og belægningssten. EPD'erne er baseret på dataindsamling fra ca. 80% af betonbranchen og er dermed repræsentative for betonproduktion i Danmark. Der er mange datasæt med forskellige aftryk, hvorfor det er særligt vigtigt at få valgt det rette datasæt til den specifikke anvendelse.

Et opdateret datasæt over branche EPD’erne blev udgivet primo 2021. Derudover lancerede Dansk Beton ligeledes et værktøj, som gør det muligt for den enkelte betonproducent at udvikle produkt- og projektspecifikke EPD’er. Du kan læse mere om værktøjet her. 

Download og brug branche EPD'er

I beregningerne til branche EPD'erne er der taget højde for både holdbarhed, vedligehold og levetid, og for at beton rent faktisk opsuger noget af den CO2 igen, som bliver udledt ved produktionen. 

EPD'er