Forskningsprojekter

Dansk Beton og partnere i Bæredygtig Beton initiativet understøtter forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det kan være relaterede ph.d'ere og eksamensprojekter på uddannelsessteder. Projekterne er præsenteret herunder.

Forskningsprojekter

Projektet CO2Fix skal fange CO2 i danske skorstene

Projektet skal fange CO2 i danske skorstene ved at blande gassen med brugt stenuld, hvilket danner mineraler, der kan bruges som bindemiddel i beton. Dermed får betonen et lavere CO2-aftryk.

Consave: Software til analyser af betonens andel af CO2 på et byggeri

I dette projekt undersøges løsninger, der udspringer af den øgede efterspørgsel på værktøjer, som kan hjælpe med at reducere CO2-udledningen.

Genanvendelse af nedknust teglaffald som delvis cementerstatning i beton

Dette projekt omhandler en kortlægning af mulighederne for genanvendelse af nedknust teglaffald som delvis erstatning for cement i mørtel og beton.

Modificerbare betonkonstruktioner

Design og analyse af modificerbare præfabrikerede betonkonstruktioner til cirkulær anvendelse af bygninger.

Udviklingsprojektet CALLISTE

Nyt projekt skal udvikle cement til mere klimavenlig beton. Dansk Beton er partner i projektet og bidrager med formidlingsaktiviteter og udvikling af initiativer, der skal sikre implementering i betonbranchen.

Ressource Blokken

Med vedtagelsen af ”ghettoloven” fra 2018 står en stor bygningsmasse med udsigt til at skulle nedrives i løbet af de næste år. Projektet Ressource Blokken vil undersøge mulighederne for genanvendelse og genbrug af de anvendte byggematerialer, herunder særligt betonen.

Genanvendelse af rester af spildevandsslam-aske som delvis erstatning af cement i beton

I dette forskningsprojekt arbejder nogle af partnerne i Bæredygtig Beton initiativet (DTU Byg og Rambøll) på et forskningsprojekt, der har til formål at udnytte silikat-sand fra spildevandsslam til delvis erstatning af cement i beton.

Ny beregningsmetode til optimering af betonkonstruktioner

Betonelement-Foreningen har i samarbejde med Niras, DTU byg og selskabet Optum Computational Engineering udviklet et nyt computerprogram, der kan beregne konstruktioners bæreevne og sejhed. Det giver et stort potentiale for mere bæredygtige betonbyggerier.

Grøn Beton II-projektet

Grøn Beton II-projektet bringer Danmark helt i front i et internationalt perspektiv med knowhow om bæredygtig beton- og cementproduktion.

(P)RECAST: Direkte genbrug af betonelementer til bærende konstruktioner i nyt byggeri

Projektet (P)RECAST – reuse of precast concrete elements har som mål at muliggøre direkte genbrug af betonelementer ved at løse udfordringerne gennem hele værdikæden, fra nedrivning til indbygning i nyt byggeri.