(P)RECAST: Direkte genbrug af betonelementer til bærende konstruktioner i nyt byggeri

Projektet (P)RECAST – reuse of precast concrete elements har som mål at muliggøre direkte genbrug af betonelementer ved at løse udfordringerne gennem hele værdikæden, fra nedrivning til indbygning i nyt byggeri.

Danmark har en stærk tradition for at anvende betonelementer i byggeriet, og derfor udgør præfabrikerede betonelementer et stort volumen i den danske bygningsmasse. Den nuværende praksis for håndtering af betonelementer, når bygninger skal nedrives, er typisk nedknusning og efterfølgende erstatning af naturligt sand og sten i vejopbygninger eller som genanvendt tilslag i ny beton.

Nedrivning af betonbygninger foretages typisk på baggrund af kulturelle behov, og på nedrivningstidspunktet har betonelementerne ofte en lang rest-levetid. Derfor kan betonelementer med fordel adskilles, nedtages og genbruges direkte i nye byggerier i stedet for nedknusning. Dermed bevares værdien samtidig med, at både ressourceforbruget og CO2-udledningen reduceres markant.

Baggrund og formål

Projektets formål er at udvikle det teknologiske og dokumentationsmæssige grundlag for at præfabrikerede betonelementer kan genbruges som bærende konstruktioner i nyt byggeri. Det gøres igennem en række delmål, herunder:

  • Udvikling af paradigmer der sikrer, at genbrugte betonelementer kan leveres i den krævede kvalitet via a) nye metoder til omhyggelig nedtagning og b) metoder til dokumentation af de nødvendige egenskaber, herunder bæreevne og teknisk kvalitet.
  • Udvikle metoder der muliggør genbrug af betonelementer som bærende konstruktioner gennem a) udvikling og dokumentation af nye samlingstyper og b) nye måder at inkorporere genbrugte betonelementer i det statiske system.
  • Udvikle nye metoder til indbygning af genbrugte betonelementer i nybyggeri bl.a. igennem en række cases.
  • Sikre implementering af genbrugte betonelementer gennem a) beregning af pålidelige miljødata, b) forretningsudvikling hos alle industrielle partnere og c) gennemførelse af demonstrationsprojekter.

Projektet er støttet af MUDP under Miljøministeriet og foregår i perioden januar 2022- juni 2024.

Projektpartnere

I projektet deltager Teknologisk Institut (projektleder), Aarhus Universitet, GXN Innovation/3XN, Per Aarsleff, Søndergaard, G. Tscherning, COWI, Peikko Danmark, Hi-Con, AP Ejendomme, Brabrand Boligforening, Fonden Dansk Standard og branchesammenslutningen Dansk Beton.

Kontaktperson for projektet

Katja Udbye Christensen, Teknologisk Institut, kudc@teknologisk.dk 

Foto: Nedtagning af dele af IKEA Gentofte. 

Relateret indhold