Projektet CO2Fix skal fange CO2 i danske skorstene

Et nyt projekt med navnet CO2Fix, som Innovationsfonden investerer 14,5 mio. kroner i, skal fange CO2 i danske skorstene. Ved at blande gassen med brugt stenuld, dannes mineraler, der kan bruges som bindemiddel i beton. Dermed får betonen et lavere CO2-aftryk. Og dette er kun begyndelsen. Det langsigtede mål er en billig og effektiv fangst og binding af CO2 i jordens basalt reservoirer.

Hvis vi intet gør, vil det tage op mod 10.000 år at returnere til CO2-niveauet før industrialiseringen, selv hvis vi stoppede udledningen i dag. Løsninger der resulterer i negativ emission er derfor afgørende. Projektet CO2Fix er et lovende bud på, hvordan det skal kunne lade sig gøre.

Undervejs arbejdes med tre problemstillinger: Omdannelse af CO2 til sten, genbrug af affaldsproduktet stenuld, samt billigere og mindre CO2-belastende beton. På længere sigt har projektet potentiale til at binde meget store mængder CO2 i undergrunden de steder, hvor der findes basalt.

Baggrund og formål

Projektet bidrager til den cirkulære økonomi, fordi man kan omdanne bygningsaffaldet stenuld.

Stenuld, som anvendes til blandt andet varme- og lydisolering, bliver i dag deponeret, når det er udtjent. Det kræver, at man afsætter store landområder, hvor man efterfølgende ikke kan dyrke landbrug. Alene i Danmark er der tale om mere end 200,000 tons brugt stenuld pr. år og en betydelig omkostning til deponering. ROCKWOOL International søger en start-til-slut løsning for denne brugte stenuld.

CO2Fix-teknologien accelererer stenuldens reaktion med CO2, og i stedet for gas og stenuld, vil man have et helt nyt finkornet produkt, som den danske byggebranche er yderst interesseret i som alternativ til cement, der normalt er meget energi- og ressourcekrævende at producere.

Den langsigtede vision er en hurtig mineralisering af CO2 i gammel, kold basalt, der udgør 8% af jordens overflade. Hele Danmarks årlige CO2-udledningen vil for eksempel kunne mineraliseres i et område med basalt på 0,5 km3. CO2Fix er springbrættet til at kunne udnytte gammel basalt og dermed grundlaget for et nyt dansk fyrtårn inden for CCS: CO2-mineralisering.

Du kan læse mere om projektet på Innovationsfondens hjemmeside

Projektpartnere

I projektet deltager: ROCKWOOL A/S, ARGO og IBF.

Kontaktperson for projektet

Esben Mølgaard, produktchef IBF, esm@ibf.dk

Relateret indhold