Udviklingsprojektet CALLISTE

Nyt projekt skal udvikle cement til mere klimavenlig beton. Dansk Beton er partner i projektet og bidrager med formidlingsaktiviteter og udvikling af initiativer, der skal sikre implementering i betonbranchen.

Med en investering på 21,6 mio. kr. fra Innovationsfonden tager CALLISTE, ledet af Teknologisk Institut, et stort skridt mod udvikling af de næste generationer af fremtidens grønne cementer. Målet er at reducere CO2-udledningen ved cementproduktion med 50 pct.

CALLISTE bygger videre på Aalborg Portlands FUTURECEMTM-teknologi, som kom på markedet den 1. januar 2021. FUTURECEMTM-cement er primært udviklet til anvendelse i såkaldt færdigblandet beton, men ambitionen i CALLISTE-projektet er at videre udvikle FUTURECEMTM, så kravene fra alle anvendelsesområder inden for beton bliver dækket endnu bedre, samt opnå en endnu større CO2 reduktion.

Høj tidlig styrke og høj erstatning

For den første del af projektet er det målet at udvikle en cement med høj tidlig styrke, og derved optimere anvendeligheden i fremstillingen af betonelementer og belægningsprodukter. Den anden del af projektet retter sig mod at opnå en ekstremt høj erstatning af de såkaldte cementklinker med kalcineret ler og kalk – helt op til 50 procent.

- Vores beregninger viser, at potentialet for årlige CO2 -besparelser, der kan opnås ved implementering af projektets resultater, er betydeligt. Alene i Danmark forventes en potentiel besparelse at kunne være helt op mod 0,5 mio. tons CO2 i 2030. På globalt plan kan en implementering af FUTURECEM teknologien føre til en CO2-besparelse på ca. 900 mio. ton CO2 pr. år, hvis det antages, at teknologien medfører en 30 pct. reduktion af den nuværende CO2 -udledning fra cementproduktion, siger Søren Lundsted Poulsen fra Teknologisk Institut, projektleder for CALLISTE.

Afgørende for grøn omstilling

Ifølge Aalborg Portland har projektets resultater potentiale til at få en afgørende betydning for den grønne omstilling inden for byggeriet i både Danmark og globalt.

- Hos Aalborg Portland har vi et stærkt ønske om at være en del af løsningen i den grønne omstilling. Vi er fuldt ud bevidste om vores rolle og medansvar, og derfor har vi i årtier investeret massivt i grøn omstilling af vores produktion i Aalborg. Det foreløbige klimaks er udviklingen af vores FUTURECEM™ med op til 30 pct. lavere CO2 -aftryk, siger Jesper Sand Damtoft, direktør for R&D i Aalborg Portland og Cementir-koncernen.

Ud af laboratoriet

Selvom et kompetent forskningsteam er en forudsætning for CALLISTE, så er en stærk bygherre også en vigtig del af et konsortium, når fremtidens cement skal udvikles. Fra Vejdirektoratet er Gert von der Ahe også tilfreds med at være en af bygherrerne og han ser frem til at kunne teste den nye, grønnere cement.

- I Vejdirektoratet vil vi være med helt fremme i udviklingen af endnu mere CO2-reducerende byggematerialer. Udviklingen af en grønnere cement er helt essentiel, hvis vi skal lykkes med at nedbringe CO2 -udledningen i bygge- og anlægsbranchen. Vi ser frem til at kunne teste den nye cement i fuldskala demonstrationsprojekter – for det er her vi kommer ud i den virkelige verden, ud af laboratorierne og tester løsningerne på industriel skala. Det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, og det er spændende at være med helt fremme, der hvor udviklingen sker, siger Gert von der Ahe.

---------------------------------------------------------

Partnerne i projektet:

 • Teknologisk Institut: Projektleder og skal bl.a. stå for undersøgelser af de nye cementers egenskaber og anvendelse i beton, herunder undersøgelser af reologiske egenskaber, styrkeudvikling og holdbarhed – både på laboratorieniveau og i felten.
 • Aalborg Portland A/S: Skal stå for udvikling af nye cementer og for pilotproduktion af disse cementer til test og dokumentation og til fuldskala demonstrationsprojekter. Skal desuden bidrage med livscyklusvurderinger.
 • Technische Universität München: Skal forske i samspillet mellem kalcineret ler og tilsætningsstoffer til beton. Et godt samspil mellem kalcineret ler og såkaldte superplastificeringsmidler er afgørende for, at betonen opnår gode produktions- og udførelsesegenskaber.
 • Aarhus Universitet: Skal forske i metoder til at fremme reaktiviteten af kalcineret ler, så materialet kan anvendes i grøn cement målrettet produktion af betonelementer og belægningsprodukter, hvor udvikling af en høj tidlig styrke er en forudsætning.
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU): Skal forske i holdbarhed af beton fremstillet med de nye typer af cementer. I rollen som bygherrer skal DTU derudover bidrage til afprøvning af de teknologier, som udvikles i projektet, gennem demonstrationsprojekter i fuld skala.
 • Unicon A/S: Skal udvikle betonrecepter og produktionsmetoder for færdigblandet beton. Arbejdet skal dokumentere, at de cementer, som udvikles i projektet, kan anvendes til betonproduktion i industriel skala.
 • CHR Concrete A/S: Skal udvikle betonrecepter og produktionsmetoder for præfabrikerede betonelementer. Arbejdet skal dokumentere, at de nye cementer, som udvikles i projektet, kan anvendes til produktion i industriel skala.
 • IBF A/S: Skal udvikle betonrecepter og produktionsmetoder for betonvarer som fx belægningsprodukter. Arbejdet skal dokumentere, at de nye cementer, som udvikles i projektet, kan anvendes til produktion i industriel skala.
 • Femern A/S: Skal som bygherre bidrage til at facilitere demonstrationsprojekter, hvor de udviklede materialer og teknologier afprøves i fuldskala betonkonstruktioner.
 • FB Gruppen A/S: Skal som bygherre bidrage til at facilitere demonstrationsprojekter, hvor de udviklede materialer og teknologier afprøves i fuldskala betonkonstruktioner.
 • Vejdirektoratet: Skal som bygherre bidrage til at facilitere demonstrationsprojekter, hvor de udviklede materialer og teknologier afprøves i fuldskala betonkonstruktioner.
 • Brancheorganisationen Dansk Beton: Skal bidrage til diverse formidlingsaktiviteter og udvikling af initiativer, der skal sikre, at de nye cementer implementeres i betonbranchen.

Fakta om projektet:

 • Innovationsfondens investering: 21,6 mio. kr.
 • Samlet budget: 33,1 mio. kr.
 • Varighed: 4 år og 1 mdr.
 • Officiel titel: Calcined Clay-Limestone Technology Extension (CALLISTE)

Fakta om CO2-udledning fra cementproduktion

Produktionen af cement tegner sig for ca. 5-8 pct. af den årlige udledning af CO2 på verdensplan. Samtidig stiger samfundets forbrug af cement, og der er derfor et stort behov for udvikling af løsninger, der reducerer CO2 -udledningen fra cementproduktion. Det forventes, at den globale cementproduktion vil stige fra det nuværende niveau på 4,4 til 7,0 milliarder tons/år i 2050.

Foto: Torben Eskerod

Relateret indhold