03.09.18 Regionalforeninger Pressemeddelelse

Bornholm er bedst øst for Storebælt: Samarbejde om medarbejdere giver pote

Bornholms Regionskommune har i flere år ligget i bunden, når DI årligt tager temperaturen på kommunernes lokale erhvervsklima. Det ændrede sig sidste år, hvor Bornholm tog et stort spring frem med 21 pladser.

I årets nye undersøgelse er det lykkedes at holde fast i fremspringet - endda med en forbedring på fire pladser. Det rækker til en plads som nummer 64 ud af de 93 danske kommuner, hvor DI har undersøgt det lokale erhvervsklima. Det er Bornholms bedste placering siden 2013.

- Jeg mærker en klar vilje hos kommunen til at gøre en indsats for at forbedre vilkårene for virksomhederne, og det er rigtig godt, at kommunalbestyrelsen også har det centralt placeret i deres nye vision – til gavn for arbejdspladser og Bornholms økonomi. Nu gælder det om at fortsætte med at underbygge vores styrkepositioner, og tage fat der, hvor det går knap så godt. Som en ø-kommune kommer vi ikke sovende til succeserne, siger formand for DI Bornholm Kenn Kjellberg.

Virksomhederne roser samarbejde om medarbejdere og tilflyttere

Bornholm klarer sig bedst i kategorien Arbejdskraft, hvor det bliver til en 21. plads ud af de 93 kommuner, hvor DI har undersøgt erhvervsklimaet. Bornholm er dermed den kommune øst for Storebælt der samlet set er stærkest i denne kategori. Den gode placering skyldes blandt andet en god dialog mellem jobcentret og de lokale virksomheder, og at de ledige bornholmere er blandt dem, der hurtigst kommer tilbage i job. De gode resultater glæder DI-formand Kenn Kjellberg:

- Det er velfortjent, at regionskommunen klarer sig godt, når det gælder samarbejde om nye medarbejdere. Men det er også udtryk for at vi på begge sider af bordet er gode til at finde løsninger i fællesskab. På Landemærket har vi med Bornholms Erhvervsservice fået én indgang for erhvervslivet, og ude blandt virksomhederne har mange meldt sig på banen med praktikpladsgarantien. Det er netop også nødvendigt med en aktiv indsats fra alle sider, for mange virksomheder oplever allerede i dag, at det er svært at fylde alle stillingerne ud.

Arbejdskraft er det område, som virksomhederne i undersøgelsen mener regionskommunen bør prioritere højest, hvis den skal bidrage til virksomhedernes vækstmuligheder. Det afspejles i, at over 40 pct. af virksomhederne svarer, at de inden for det seneste år ikke har kunne rekruttere de medarbejdere de havde brug for.

Undersøgelsen viser dog også, at Bornholm er i den gode ende af undersøgelsen, når det kommer til Image, hvor kommunen får en samlet 33. plads. Her er det indsatsen for at tiltrække og fastholde nye borgere til øen, der trækker i den rigtige retning.

- Et plus på tilflytterkontoen skaber mere liv på øen, men det er også en forudsætning for, at vi som virksomheder kan have et godt grundlag for at rekruttere nye medarbejdere. Derfor er vi glade for at Bornholm har en velfungerende og opsøgende tilflytterordning, siger DI-formand Kenn Kjellberg.

Investeringslystne virksomheder skal hjælpes hurtigt på vej

Undersøgelsen af det lokale erhvervsklima viser dog også, at der på flere områder er plads til forbedring. Ét af de områder hvor Bornholm klarer sig mindre godt, er i kategorien Fysisk planlægning.

- De seneste års fremgang på Bornholm betyder, at mange virksomheder gerne vil renovere, bygge til eller udvide forretningen. For den enkelte virksomhed kan det have stor betydning for deres investering, om de hurtigt kan få de godkendelser, de har brug for, og om de bliver mødt med en servicemindet og fleksibel tilgang. Mødet med kommunen må ikke blive en flaskehals, siger DI-formand Kenn Kjellberg.

DI Bornholm oplever også, at der er fokus på området hos regionskommunen:

- Jeg vil gerne kvittere for, at kommunen har taget flere gode skridt til at forbedre sagsbehandlingen. Vi kan blandt andet se en god tilfredshed med den digitale sagsbehandling. Men de nye tiltag skal også have lov til at slå igennem. Vi håber, at vi i fællesskab kan holde dampen oppe i arbejdet med fortsat at forbedre og reformere området, så vi kan rykke os endnu mere, tilføjer DI-formand Kenn Kjellberg.

Se alle resultater på  di.dk/le18 - her kan du sammenligne kommuner og se placeringer i alle kategorierne i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2018.

FAKTA OM LOKALT ERHVERVS-KLIMA 2018

- DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen.

- Knap 7.700 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse.

- Her i 2018 er undersøgelsen udvidet med enkelte nye spørgsmål og flere nye statistiske indikatorer. Undersøgelsen giver derfor et endnu mere nøjagtigt billede af kommunernes erhvervsvenlighed. Det betyder dog, at sammenligning med placeringer i tidligere år skal tages med et mindre forbehold. 

- Som noget nyt er resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer også opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

- Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

- 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Niels Petersen

Niels Petersen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3803
  • Mobil +45 2622 4418
  • E-mail nibp@di.dk

Relateret indhold