03.09.18 Regionalforeninger Pressemeddelelse

De fynske kommuner er flyvende i DI-undersøgelse

Det går generelt forrygende med de fynske kommuners service og hjælp til de lokale virksomheder, viser årets DI-undersøgelse af det lokale erhvervsklima i 93 danske kommuner. I år er hele tre fynske kommuner i top 10 på DI’s liste over erhvervsvenlighed - sidste år var der kun Middelfart.

 De fynske kommuner har dermed fortsat sidste års generelle fremgang. Fyn markerer sig som et seriøst vækstområde og slår med længder de sjællandske kommuner, når det gælder at tilbyde virksomhederne mulighed for udvikling og vækst.

- Vi skal på Fyn være rigtig stolte af, at vi nu har fået tre fynske kommuner op i top 10 på DI’s liste. Foruden Middelfart er det nu også Nyborg og Nordfyn. Endelig er det positivt, at Odense Kommune holder en relativ pæn placering til sammenligning med landets øvrige storbykommuner. Kort sagt er det en stor fornøjelse at slå op og læse i undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima 2018, siger formand for DI Fyn Poul Strandmark.

I alt går seks ud af otte fynske kommuner frem i DI’s undersøgelse. Den mest erhvervsvenlige kommune på Fyn er Nordfyn på en fjerde plads efterfulgt af Middelfart på en sjette plads og Nyborg på en syvende plads. Roser skal der også sendes til Assens, som går flot frem med 19 pladser til en samlet placering som nr. 35. Videre har Kerteminde også fremgang med 13 pladser til en 66. plads.

- Jeg oplever generelt en stor lyst og vilje hos de fynske kommuner til at gøre en god indsats for at forbedre vilkårene for virksomhederne, og det kvitterer virksomhederne for. I Assens har kommunen bl.a. bedt erhvervsledere om at komme med forslag til, hvordan der kan skabes flere private arbejdspladser i området. Og deres forslag er kommet med i en ny erhvervs- og vækstpolitik for Assens Kommune. I Kerteminde har der været afholdt dialogmøder mellem kommunen og erhvervslivet. Det er derfor ikke kun Nordfyns Kommune men også flere andre fynske kommuner, som gør det godt. Men det skal ikke bare blive ved snakken – vi skal også have handling bag ordene! Og det at omsætte tanke til handling er de fleste fynske kommuner heldigvis gode til, siger Poul Strandmark.

Nordfyns Kommune er landets højdespringer

Især imponerer Nordfyns Kommune med at blive årets højdespringer i undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima 2018. Nordfyn springer frem med 44 pladser til en flot samlet fjerde plads ud af 93 kommuner. Nordfyns Kommune udmærker sig specielt ved at tilbyde Danmarks bedste kommunale sagsbehandling, der bl.a. handler om udførelsen af sagsbehandlingen af miljø- og sygedagpengesager.

- Det er meget glædeligt og imponerende, at Nordfyns Kommune bevæger sig langt op ad DI-listen og nu ligger i den absolutte top. Politikere og embedsmændene har i Nordfyns Kommune været dygtige til at opbygge en hurtig og kompetent sagsbehandling samtidig med, at de har en god kontakt til bredden af det lokale erhvervsliv, siger formand for DI Fyn Poul Strandmark.

Nyborg rykker i top 10

Nyborg rykker helt op blandt de kommuner, som leverer den absolut bedste erhvervsservice i Danmark. Kommunen fortsætter sidste års store fremgang ved i år at rykke fra en 11. plads til en flot syvende plads.   

- I Nyborg gør de det rigtig godt, og der er bund i kommunens erhvervsindsats. Nyborg Kommune beviser med årets fremgang og flotte placering, at det ikke var nogen enlig svale, at Nyborg Kommune sprang højt på sidste års liste, udtaler DI Fyns formand Poul Strandmark.

Odense holder sig på sporet

Odense Kommune glider fem pladser tilbage til en samlet placering som nr. 72. Odense opnår lave placeringer i kategorierne ”Infrastruktur og transport” og ”Skatter, afgifter og gebyrer”. Videre får Odense en lav placering på DI’s rangliste, når det gælder at få ledige i beskæftigelse. Odense Kommune kan dog bryste sig af at være bedre end Aarhus og København, når det gælder at være erhvervsvenlig. Odense har et godt ry som erhvervskommune og opnår en pæn placering som nr. 30 i kategorien ”Kommunes image”. Dog kan Odense slet ikke følge med Aalborg Kommune, som går frem med 18. pladser til en samlet 51. plads på DI’s liste over erhvervsvenlighed. I Aalborg er man dygtigere til at håndtere infrastruktur og uddannelse og har en bedre dialog med det lokale erhvervsliv. 

- Odense Kommune har potentialerne til at blive en stærk erhvervskommune. Det er vigtigt for alle virksomheder – ikke kun i Odense Kommune, men på hele Fyn, at Odense leverer en god erhvervsservice. Jeg tror på en kommende positiv erhvervsudvikling for Odense Kommune. Det kræver dog, at kommunen sikrer en smidig afvikling af trafikken, mens der gennemføres store og mange anlægsopgaver rundt om i kommunen. Videre er det vigtigt, at Odense Kommune styrker virksomhedernes konkurrenceevne ved at lette de kommunale skatter og især fjerner dækningsafgiften. Endelig skal Odense Kommune blive bedre til at komme i øjenhøjde med det lokale erhvervsliv og følge dialogen med virksomhederne op med erhvervsvenlige handlinger – siger formand for DI Fyn, Poul Strandmark.

Negativ tendens hos Faaborg-Midtfyn og Svendborg

Enkelte negative tendenser blander sig i Fyns positive erhvervstrend. Faaborg-Midtfyn Kommune formår ikke at bevæge sig væk fra en 62. plads i DI’s erhvervsklimaundersøgelse. Virksomhederne efterlyser især, at kommunens image som erhvervskommune forbedres i Faaborg-Midtfyn. Bedre omdømme kan understøtte tiltrækningen af kvalificerede medarbejdere til de lokale virksomheder.

Endelig falder Svendborg med 18 pladser til en samlet 71. plads. De sydfynske virksomheder giver især Svendborg Kommune en lav score på deres overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. Dertil efterlyser virksomhederne i Svendborg bedre udbudsrunder af kommunale opgaver, og at Svendborg får opbygget et bedre image som erhvervskommune.

Ærø og Langeland Kommuner er i år ikke med i DI’s undersøgelse, da der ikke er nok besvarelser fra virksomhederne i disse kommuner til at give et sikkert resultat af erhvervsvenligheden.

-Konkurrencen blandt landets kommuner om at have det bedste erhvervsklima er benhård. Og det er bare glædeligt, at de fynske kommuner generelt gør det godt og hele tiden prøver at forbedre vilkårene for virksomhederne. Det er ikke noget, kommunerne kommer sovende til, og de skal have tak for deres indsats med opbygning af en rigtig stærk servicekultur. Den positive udvikling stopper dog ikke her. Alle de fynske kommuner skal fortsat arbejde målrettet for bedre erhvervsvenlighed – og vi skal have samtlige kommuner på Fyn op i den bedste halvdel af DI’s undersøgelse, slutter formand for DI Fyn, Poul Strandmark.

Se alle resultater på di.dk/le18 - her kan du sammenligne kommuner og se placeringer i alle kategorierne i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2018.

FAKTA OM LOKALT ERHVERVS-KLIMA 2018

  • DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen.

  • Knap 7.700 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse.

  • Her i 2018 er undersøgelsen udvidet med enkelte nye spørgsmål og flere nye statistiske indikatorer. Undersøgelsen giver derfor et endnu mere nøjagtigt billede af kommunernes erhvervsvenlighed. Det betyder dog, at sammenligning med placeringer i tidligere år skal tages med et mindre forbehold.

  • Som noget nyt er resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer også opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

  • Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

  • 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Lars Bøgeskov

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4782
  • Mobil +45 2236 3138
  • E-mail larb@di.dk

Relateret