03.09.18 Regionalforeninger Pressemeddelelse

Erhvervsklimaundersøgelse viser lys fremtid for Vejle Kommune

Vejle Kommune er populær blandt nye virksomheder og tilflyttere. Det fremgår af den store årlige undersøgelse fra Dansk Industri om erhvervsklimaet i landets kommuner. 7.700 danske virksomheder har medvirket i undersøgelsen.

Vejle Kommune er således en af de kommuner, der får flest nye tilflyttere i disse år, fremgår det af Lokalt Erhvervsklima 2018, som netop er blevet offentliggjort.

- Det er gode nyheder for områdets virksomheder, for det giver et godt udbud af kvalificerede medarbejdere langt ud i fremtiden, siger formanden for DI Trekantsområdet Helle F. Andersen.

Samtidig oplever Vejle Kommune, at mange nye virksomheder etablerer sig i kommunen. Den positive udvikling i kommunen understreges ligeledes af tal fra jobcentret, som viser, at Vejle Kommune er en af de bedste i landet til at få de ledige tilbage i beskæftigelse.

Til gengæld frygter erhvervslivet, at infrastrukturen i kommunen ikke kan følge med udviklingen.

- Jeg vil derfor gerne rose kommunen for den nye mobilitetsplan. DI Trekantområdets bestyrelse opfordrer til hurtigst muligt at igangsætte arbejdet med at forbedre fremkommeligheden i kommunen. Vi kan nemlig se i vores erhvervsklimaundersøgelse, at infrastrukturen bekymrer virksomhederne, siger Helle F. Andersen.

I DI’s undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2018 sammenlignes virksomhedernes tilfredshed med kommunerne i hele landet. Selv om der er mange skulderklap fra erhvervslivet, taber Vejle terræn med fire pladser i forehold til sidste og bliver nummer 35 på landsplan.

I kategorien ”uddannelse” opnår Vejle en pæn placering – som nummer 17. For eksempel kan vi se, at Vejles folkeskoler er blevet langt bedre til at løfte elevernes faglige niveau, og skolernes samarbejde med de lokale virksomheder får også positive ord med på vejen.

- I DI Trekantområdets bestyrelse er vi meget optagede af, at skoleeleverne bliver gjort bekendt med de mange spændende jobmuligheder, der er på de private virksomheder. Vi kan se, at indsatsen fra Vejle Kommune for at sikre et samspil mellem skolerne og de lokale virksomheder bliver godt modtaget hos virksomhederne, siger Helle F. Andersen.

Vurderingen af dialogen mellem virksomhederne og kommunen er forbedret i årets undersøgelse. Det gælder såvel dialogen med politikere og embedsfolk og især formidlingen af vigtige informationer til virksomhederne. Ligeledes er der i undersøgelsen en klart større tilfredshed med kommunens udbud af offentlige opgaver. Til gengæld viser undersøgelsen, at virksomhederne ikke er tilfredse med kommunens skatter, afgifter og gebyrer. Her rækker kommunens indsats kun til en plads som nr. 54 blandt landets kommuner.

- På trods af en lav indkomstskat i Vejle Kommune stiller virksomhederne sig kritisk over for kommunens skatter, afgifter og gebyrer. Det er min overbevisning, at utilfredsheden hænger sammen med grundskyldspromillen, som er høj i Vejle, og ikke mindst dækningsafgiften. Derfor var det også glædeligt at konstatere, at borgmesterens konstitueringsaftale indeholdt en fjernelse af dækningsafgiften, det ser vi meget frem til bliver ført ud i livet, siger Helle F. Andersen.

- Jeg vil dog også gerne opfordre kommunens politikere til at gennemgå de øvrige afgifter og gebyrer, som kommunen opkræver og som samlet set fordyrer dét at drive virksomhed. Virksomhederne står ganske enkelt dårligere rustet i den internationale konkurrence jo flere skatter, afgifter og gebyrer, de skal lægge i kommunekassen. Det betyder i sidste ende færre arbejdspladser og som dermed i værste fald kan sætte en stopper for den positive spiral, som Vejle er inde i, siger Helle F. Andersen.

Se alle resultater på di.dk/le18 - her kan du sammenligne kommuner og se placeringer i alle kategorierne i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2018.

FAKTA OM LOKALT ERHVERVS-KLIMA 2018

  • DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen.

  • Knap 7.700 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse.

  • Her i 2018 er undersøgelsen udvidet med enkelte nye spørgsmål og flere nye statistiske indikatorer. Undersøgelsen giver derfor et endnu mere nøjagtigt billede af kommunernes erhvervsvenlighed. Det betyder dog, at sammenligning med placeringer i tidligere år skal tages med et mindre forbehold.

  • Som noget nyt er resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer også opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

  • Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

  • 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.
Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold